สูตรผสมมังกร
มีมังกรบางตัวที่ผสมไม่ได้-ผสมไม่ติด ผมเลยมีสูตรมาให้ผสมกัน


-----------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

**** เข้าไปเล่น Dragon City *****

วิธีผสม Legendary Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

LV 10 มี Hp 6000

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + GummyDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

 

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + ArmadilloDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
 

 

 

วิธีผสม Wind Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

LV 10 มี Hp 6000

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + SoccerDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + GummyDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

 

 

วิธีผสม Mirror Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

LV 10 มี Hp 6000

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPGummy + Cool FireDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

 

วิธีผสม Crystal Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

LV 10 มี Hp 6000

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPGummy + Cool FireDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

 

วิธีผสม Pure Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonMirror Dragon + Legendary DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Crystal DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon+ Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonWind Dragon + Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

----------------------------------------------------------------------------------------
Comments