Informationer

05.06.2019

Kære medlemmer.

Efter en veloverstået generalforsamling, hvor vi som afslutning så Drachmann-filmen ”Der var engang”, kan vi nu sende jer dette medlemsbrev vedhæftet de ændrede vedtægter samt programmet for Drachmann-aftnerne i sommer. (Bemærk, at sidste aften er den 11. september, da huset lukker den 15.).

Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Susan Tryk og Preben Leth. Derudover valgtes Børge Mikkelsen som suppleant.

Birgit Bernth blev genvalgt som revisor og Villy Lykke Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen består nu af Poul Bernth (formand), Peer Andersen (næstformand), Susan Tryk (kasserer), Birthe Bolvinkel (sekretær) og Preben Leth,

Der blev på generalforsamlingen vedtaget, at kontingentet fremover er på 100 kr. Grunden til dette er blandt andet, at bestyrelsen jo har planer om forskellige arrangementer.

Kontingentet kan indbetales på

Reg. Nr. 7530  Kontonr. 1019875

Husk at anføre navn!

Bestyrelsen glæder sig til at se jer til diverse klubarrangementer i den kommende sæson.

PS. De som ikke allerede har meddelt mailadresse, bedes gøre dette, da det er hurtigere og ikke mindst billigere at sende diverse meddelelser på denne måde.

 Med venlig hilsen.

Pbv

 Poul Bernth.

 (Klubbens mailadresse bernthskagen@gmail.com).

 


05.05.2019

Nu er generalforsamlingen 2019 på plads, så

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag 20. maj kl. 19.30

i biografen.

Årsagen til, at dette lokale er valgt, skyldes, at vi skal se en film med relation til Holger Drachmann.

Vi håber, at mange vil møde op, da der er vigtige ting på dagsordenen, og vi mener, at der er lagt op til en god aften. 

                             Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Bestyrelsens beretning

2. Regnskabsaflæggelse

3. Valg af bestyrelse. Ifølge vedtægterne fortsætter Birthe Bolvinkel, Peer Andersen og Poul Bernth. Bestyrelsen foreslår Preben Leth valgt

4. Valg af revisor

5. Eventuelt indkomne forslag

6. Evt. Kontingentforhøjelse

7. Eventuelt

I pausen mellem de to afdelinger på aftenen er klubben vært ved et glas vin.

På bestyrelsens vegne.

Drachmann klubben

__________________________________________________

22.01.2019

Medlemsinformation

Kære medlemmer.

Som nogle af jer vil vide, lykkedes det på den ekstraordinære generalforsamling for nylig at undlade at lukke klubben.

   De 21 fremmødte vedtog enstemmig, at klubben skal fortsætte. Der blev derfor valgt en ny bestyrelse i stedet for den tidligere, som ikke ønskede at fortsætte.

   Den nye bestyrelse består af Poul Bernth (formand), Peer Andersen (kasserer) og Birthe Bolvinkel (sekretær). Derudover blev Birgit Bernth valgt som revisor.

   Det er den mindst mulige bestyrelse, og denne har derfor besluttet at gennemføre den ordinære generalforsamling i maj i håb om, at der er et par stykker mere, der kan tænke sig at stille op til bestyrelsesvalg.

   Den nye bestyrelse har også besluttet, at gennemføre nogle klubarrangementer inden sommerferien. Hvad de skal indeholde, og hvor de skal holdes, er endnu ikke bestemt, men der arbejdes med forskellige planer.

   Når der foreligger noget fast om det, vil det blive meddelt medlemmerne her på klubbens hjemmeside og via medlemsbreve.

   Med hensyn til det sidste vil bestyrelsen gerne have medlemmernes mailadresser, så man kan benytte sig af denne lettere og ikke mindst billigere meddelelsesform. Adresserne bedes sendt til bernthskagen@gmail.com.

 

Venlig hilsen og på gensyn.

Generalforsamling 2019

Drachmannklubben afholder generalforsamling 

(oplyses senere)

Sct. Laurentiivej 113, 9990 Skagen

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På bestyrelsens vegne

Poul Bernth

Comments