Informationer

Medlemsinformation 17.10.2020

Kære medlemmer.

Det blev også for klubben en mærkelig sommer, hvor nogle planlagte arrangementer måtte opgives. Et par af dem søges gennemført til næste år, når forholdene forhåbentlig bedres.

Det blev Drachmann-Kvartetten, der ”viste flaget” med en række gode aftener i ”Bamsecafeen”, som vi kalder den. Klubben var medarrangør af ene af aftenerne, som var en Skagen-aften, hvor blandt andre forfatteren Jens Chr. Grøndahl medvirkede. Hele entréindtægten - 3150 kr. - fra aftenen gik til kræftsyge børn. Generalforsamlingen er midlertidig udsat, men holdes, når bestyrelsen mener, at det er forsvarligt.

I december er der planlagt en julekabaret i ”Bamsecafeen” med Drachmann-Kvartetten. Dato kommer senere.

Skulle der være nogle, som endnu ikke har indbetalt kontingent for 2020, kan det nås endnu.

Gerne inden 31. december.

Kontingentet er på 100 kr. pr. person i Nordjyske Bank på 

Reg. Nr. 7530 Kontonr. 1019875. Husk at anføre navn!

Med venlig hilsen.

Pbv

Poul Bernth.

(Klubbens mailadresse bernthskagen@gmail.com).

Medlemsinformation 05.06.2020.

Kære medlemmer.

Også Drachmann-klubben er selvfølgelig ramt af Coronakrisen. 

Det har blandt andet ført til, at de planlagte arrangementer i forbindelse med Drachmann-udstillingen på Skagens Museum ikke kunne gennemføres, da de tre kunstmuseer er lukket for indendørs arrangementer resten af året.

Et af arrangementerne, skulle have handlet om Drachmann og myterne, hvor blandt andet den hollandske professor og Drachmann-ekspert Henk van der Fliet skulle have medvirket.

 Dette arrangement vil klubben dog søge at få gennemført senere. Vi har fået et meget fint tilbud fra ham, som gør, at vi kan klare det. Herom senere.

Lidt udgifter er der dog ved det og derfor vil vi gerne, hvis I snarest vil indbetale kontingentet for 2020 

på 100 kr. pr. person i Nordjyske Bank på 

Reg. Nr. 7530 Kontonr. 1019875. Husk at anføre navn!

Vi skulle også have haft generalforsamling i maj måned iflg. Vedtægterne, men den er foreløbig udskudt til september.

Da der jo ikke kan holdes Drachmann-aftner i huset, er disse flyttet til Bamsemuseets cafè. Den første aften finder sted onsdag den 17. juni kl. 20. Da bestemmelserne i forbindelse med Coronakrisen jo også skal overholdes i den sammenhæng vil der være begrænset antal pladser.

Billetter kan bestilles på holger@gabrielsson.dk 

Her gælder ”først til mølle-princippet”.

Vi har planer om flere arrangementer. Her om senere.

God sommer!

Med venlig hilsen.

På bestyrelsens vegne

Poul Bernth

Klubbens mailadresse er bernthskagen@gmail.com

____________________________________________________________________________

30.08.2019

Drachmannklubben i Skagen

Medlemsinformation.

Kære medlemmer.

Sommeren går på hæld, men det betyder ikke, at Drachmann-klubben ligger stille. Tværtimod, så har

bestyrelsen planer om nogle arrangementer i løbet af vinteren. Blandt andet i forbindelse med den

store Drachmann-udstilling på Skagens Museum.

De planlagte arrangementer, som vil omfatte egentlige klubarrangementer og lidt større

arrangementer er ikke helt gratis, derfor beder vi de, som ikke allerede har indbetalt kontingent om at

gøre det senest den 1.oktober.

Kontingentet - kr. 100,00 - kan indbetales i Nordjyske Bank på

Reg. Nr. 7530 Kontonr. 1019875

Husk at anføre navn!

Sommerens aftner med Drachmann-Kvartetten slutter den 11. september, da huset på grund af

udstillingen lukker den 15. september. Dog holder jeg det sidste causeri i haven den 12. september.

PS. De som ikke allerede har meddelt mailadresse, bedes gøre dette, da det er hurtigere og ikke

mindst billigere at sende diverse meddelelser på denne måde.

Med venlig hilsen.

Pbv

Poul Bernth.

(Klubbens mailadresse bernthskagen@gmail.com).

05.06.2019

Kære medlemmer.

Efter en veloverstået generalforsamling, hvor vi som afslutning så Drachmann-filmen ”Der var engang”, kan vi nu sende jer dette medlemsbrev vedhæftet de ændrede vedtægter samt programmet for Drachmann-aftnerne i sommer. (Bemærk, at sidste aften er den 11. september, da huset lukker den 15.).

Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Susan Tryk og Preben Leth. Derudover valgtes Børge Mikkelsen som suppleant.

Birgit Bernth blev genvalgt som revisor og Villy Lykke Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen består nu af Poul Bernth (formand), Peer Andersen (næstformand), Susan Tryk (kasserer), Birthe Bolvinkel (sekretær) og Preben Leth,

Der blev på generalforsamlingen vedtaget, at kontingentet fremover er på 100 kr. Grunden til dette er blandt andet, at bestyrelsen jo har planer om forskellige arrangementer.

Kontingentet kan indbetales på

Reg. Nr. 7530  Kontonr. 1019875

Husk at anføre navn!

Bestyrelsen glæder sig til at se jer til diverse klubarrangementer i den kommende sæson.

PS. De som ikke allerede har meddelt mailadresse, bedes gøre dette, da det er hurtigere og ikke mindst billigere at sende diverse meddelelser på denne måde.

 Med venlig hilsen.

Pbv

 Poul Bernth.

 (Klubbens mailadresse bernthskagen@gmail.com).

 


05.05.2019

Nu er generalforsamlingen 2019 på plads, så

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag 20. maj kl. 19.30

i biografen.

Årsagen til, at dette lokale er valgt, skyldes, at vi skal se en film med relation til Holger Drachmann.

Vi håber, at mange vil møde op, da der er vigtige ting på dagsordenen, og vi mener, at der er lagt op til en god aften. 

                             Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Bestyrelsens beretning

2. Regnskabsaflæggelse

3. Valg af bestyrelse. Ifølge vedtægterne fortsætter Birthe Bolvinkel, Peer Andersen og Poul Bernth. Bestyrelsen foreslår Preben Leth valgt

4. Valg af revisor

5. Eventuelt indkomne forslag

6. Evt. Kontingentforhøjelse

7. Eventuelt

I pausen mellem de to afdelinger på aftenen er klubben vært ved et glas vin.

På bestyrelsens vegne.

Drachmann klubben

__________________________________________________

22.01.2019

Medlemsinformation

Kære medlemmer.

Som nogle af jer vil vide, lykkedes det på den ekstraordinære generalforsamling for nylig at undlade at lukke klubben.

   De 21 fremmødte vedtog enstemmig, at klubben skal fortsætte. Der blev derfor valgt en ny bestyrelse i stedet for den tidligere, som ikke ønskede at fortsætte.

   Den nye bestyrelse består af Poul Bernth (formand), Peer Andersen (kasserer) og Birthe Bolvinkel (sekretær). Derudover blev Birgit Bernth valgt som revisor.

   Det er den mindst mulige bestyrelse, og denne har derfor besluttet at gennemføre den ordinære generalforsamling i maj i håb om, at der er et par stykker mere, der kan tænke sig at stille op til bestyrelsesvalg.

   Den nye bestyrelse har også besluttet, at gennemføre nogle klubarrangementer inden sommerferien. Hvad de skal indeholde, og hvor de skal holdes, er endnu ikke bestemt, men der arbejdes med forskellige planer.

   Når der foreligger noget fast om det, vil det blive meddelt medlemmerne her på klubbens hjemmeside og via medlemsbreve.

   Med hensyn til det sidste vil bestyrelsen gerne have medlemmernes mailadresser, så man kan benytte sig af denne lettere og ikke mindst billigere meddelelsesform. Adresserne bedes sendt til bernthskagen@gmail.com.

 

Venlig hilsen og på gensyn.

Generalforsamling 2019

Drachmannklubben afholder generalforsamling 

(oplyses senere)

Sct. Laurentiivej 113, 9990 Skagen

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På bestyrelsens vegne

Poul Bernth

Comments