Skagen-sangen "Erindring"

Ovenstående digt skrev Holger Drachmann i 1904.

En ældre digters vemodige tilbageblik på en tid, hvor unge kunstnere erobrede Skagen og dannede den berømte Kunstnerkoloni., der nu var opløst. Blot 4 år senere, den 14. januar 1908, døde Holger Drachmann.

Ved Skagen Fortidsminder indvielse (senere omdøbt til Skagen By- og Egnsmuseum) i 1938 skrev komponisten Roland Bilde musik til digtet, der i dag betragtes som ”Skagens Nationalsang”.

Comments