Drachmann 

klubben

Den unge Drachmann
ca. 1870

Skagen havde en særlig plads i Holger Drachmanns hjerte. Han købte huset Villa Pax i 1902, og han tilbragte en stor del af sine sidste leveår der. Han elskede havet, blev kaldt Havets Digter, og hans urne blev nedsat i et gravkammer i en klit ude på Grenen.

Holger Drachmanns fine instinkt for sprogets rim og rytmer har inspireret mange berømte komponister. Mere end 350 melodier er der blevet til, og der komponeres stadig.

I årenes løb har adskillige lokale aktører fortolket Holger Drachmanns sange. Drachmannklubben står bag mange af disse arrangementer. Klubben blev stiftet i 1968 på lokalt initiativ med det formål at udbrede kendskabet til forfatterens liv og digtning.

Den årlige generalforsamling afholdes i Lokalhistorisk Forening i foråret.

Indmeldelse sker hos klubbens formand Poul Bernth på mail: bernthskagen@gmail.com 

 


Indkaldelse til generalforsamling:

Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag den 31. maj kl. 19.30 i Bamsemuseets café .

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Valg af bestyrelse. Peer Andersen, Birthe Bolvinkel og Poul Bernth er på valg og modtager gerne genvalg. Valg af suppleant. Til genvalg foreslås Ann-Marie Gabrielsson, som også gerne modtager genvalg.

5. Valg af revisor. Birgit Bernth modtager gerne genvalg.

6. Valg af revisorsuppleant. Villy Lykke Nielsen modtager gerne genvalg.

7. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

8. Evt. ændring af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr.

9. Eventuelt.

  Med venlig hilsen

   p.b.v.

   Poul Bernth

Efter generalforsamlingen bydes der på en forfriskning. Den nye bog vil blive præsenteret, og der vil blive mulighed for at købe den til en speciel medlemspris på 50 kr.