DIA π - 14 de març

El símbol π expressa la relació entre la longitud i el diàmetre de la circumferència. I, com ja deveu saber, no és un nombre enter, ni fraccionari. De fet, no té límit, car la successió de decimals que abasta és infinita. Per aques motiu, es diu que és un nombre irracional.

Pi-unrolled-720