DOWNLOAD


ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА (задаци из ове две збирке као и задаци са претходних такмичења користиће се за израду теста знања на наредним такмичењима из овог предмета)  ... линк


 

ЛОГОТИП ДПТКС 

 

ОБРАЗАЦ ДИПЛОМЕ ЗА ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА (.doc и .pdf) ... линк

 

ТЕСТОВИ СА ПРЕТХОДНИХ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ... линк


ВЕЖБАНКА - ТЕХНИЧКО ПИСМО


Инсталација програма GOOGLE SKETCHUP, додаци и примери  (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 5. 6. и 7. разреду основне школе) ... линк

 

Инсталација програма ENVISIONEER EXPRESS 3.0 (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 6. разреду основне школе) ... линк

Инсталација програма VISIO 2003, закрпа за OFFICE 2003 (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 6. и 8. разреду основне школе) ... линк

Инсталација програма PINTAR VIRTUALABSRPSKI и примери (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 8. разреду основне школе) ... линк

 

Инсталација програма SOLVE ELEC 2.0 (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 8. разреду основне школе) ... линк

 

Инсталација програма VIRTUAL LABS ELECTRICITY DL (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 8. разреду основне школе) ... линк
 
Инсталација програма CIRCUITMAKER STUDENT EDITION (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 8. разреду основне школе) ... линк
 
Инсталација програма SKETCHY PHYSICS (користи се у настави Техничког и информатичког образовања у 7. разреду основне школе) ... линк
 
Инсталација програма LEGO Digital Designer (може се користити у настави Техничког и информатичког образовања у 5. разреду основне школе) ... линк
 
Инсталација програма FREECOMMANDER (исто што и TOTALCOMMANDER само free) ...линк

Free online document converter (нпр. docx у doc)
Инсталација ПРОГРАМА ЗА САОБРАЋАЈНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА - АМСС ... линк

 

ПРОГРАМ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА ИЗ ОСНОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ...алтернативни линк

 

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА И ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ... линк

 
ОБРАЗАЦ ПРИПРЕМА ЗА ЧАС (access) ... линк
 
ОБРАЗАЦ ПРИПРЕМА ЗА ЧАС (.doc) ... линк