.


PROFESSORS DEL DEPARTAMENT I MATÈRIES QUE IMPARTEIXEN:                                                     

 CURS:MATÈRIA: PROFESSOR/A:  CONTACTE
 1ESOBIOLOGIA I GEOLOGIA OLGA VILA  
 2ESOFÍSICA I QUÍMICA MONTSE VAQUÉ  
 2ESO OPT. HORT  JAUME MASIP 
 3ESOBIOLOGIA I GEOLOGIA ISABEL DOMÍNGUEZ  
 3ESOFÍSICA I QUÍMICA  ALEXIS AUDERSET aauderse@xtec.cat 
4ESO BIOLOGIA I GEOLOGIA MONTSE PIQUÉ montsepiqrub@gmail.com 
4ESOFÍSICA I QUÍMICA ALEXIS AUDERSET aauderse@xtec.cat  
 AOCIÈNCIES MONTSE PIQUÉ montsepiqrub@gmail.com 
1BATCMC ALEXIS AUDERSET  aauderse@xtec.cat  
1r-2n BAT BIOLOGIA OLGA VILA  
1r-2n BAT  CTMA MONTSE PIQUÉ montsepiqrub@gmail.com 
1r-2n BAT   QUÍMICAALEXIS AUDERSET aauderse@xtec.cat  
1r-2n BAT  FÍSICA JAUME MASIP    • Video del taller de Flippys del curs  2013-2014

    Alumnes de 1r i 2n de batxillerat , un any més han organitzat el taller de Flippys a les jornades culturals , a més aquest any dues alumnes de 4t d'ESO van gravar i editar un video

    Vídeo de YouTube