BATXILLERAT

Batxillerat

The hours of English in Batxillerat are the ones specified in the Generalitat's Department of Education syllabus design. Pupils are prepared in the different linguistic competences for the PAU tests in English (A standardized national test). Claver school has always achieved English results above the Catalan average.

Moreover, the most able  pupils are encouraged to elaborate and present their Treball de recerca (Investigation project) in English. Within the limits of their age they are encouraged to participate in the Comenius projects.


....................................................................


Les hores d’anglès al Batxillerat són les que marca el currículum del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Preparem els alumnes en les diferents competències lingüístiques de cara a les proves PAU d’anglès,  en les quals, el Claver sempre ha destacat per tenir un nivell significativament més alt que la mitjana catalana.

A més a més, animem els alumnes més preparats en aquesta llengua a elaborar i exposar els seus treballs de recerca en anglès i, en la mida de les possibilitats que ofereix aquesta etapa, els oferim la possibilitat de participar en els nostres projectes Comenius.