Phim Hài‎ > ‎

Châu Tinh Trì (tuyển tập)

Nguồn: softvnn.com

Tây Du Ký I - A Chinese Odyssey I
Download:
DVD rip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cabddd38d5c3e517eb
mHD
Code:
http://www.megaupload.com/?d=1E7EMOPR
http://www.megaupload.com/?d=8P3MF99P
http://www.megaupload.com/?d=5SYTC1HS
http://www.megaupload.com/?d=G2GK40EL
http://www.megaupload.com/?d=IYQ3LA8K
http://www.megaupload.com/?d=I79KPV5H
http://www.megaupload.com/?d=JZMRHANP
http://www.megaupload.com/?d=52SL10BX
http://www.megaupload.com/?d=Y6PP085Y
http://www.megaupload.com/?d=S9S1V0GM
http://www.megaupload.com/?d=1SFNQ3TS
http://www.megaupload.com/?d=79EQRY88
http://www.megaupload.com/?d=8UOSXEPX
http://www.megaupload.com/?d=XFBMQCBT
http://www.megaupload.com/?d=4GV706S5
http://www.megaupload.com/?d=RGQHLUQ9
http://www.megaupload.com/?d=7MBCMWNP
http://www.megaupload.com/?d=63UOWRHG
http://www.megaupload.com/?d=T9AYSWRJ
http://www.megaupload.com/?d=RWSM7YD7
http://www.megaupload.com/?d=0UAZK866


Tây Du Ký II - A Chinese Odyssey II
Download:
DVD rip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca53feb14b71174cfeTân Tinh Võ Môn 1 - Fist of Fury 1

Download:
DVD rip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca5a5a05420e8da37b
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca5a5a05420e8da37b


Tân Tinh Võ Môn 2 - Fist of Fury 2
Download:
mHD
Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=0ef35a631cf6224b19747bd91027d4dddc7add45d7fe1bd4Thánh Bài 1 - God Of Gamblers 1

Download:
DVD rip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cad1d16ad603483af9Thánh bài 2 - God of Gamblers 2
Download:
DVD rip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335caa96b76b93b186fb6Thánh Bài 3: Trở Về Thượng Hải - God Of Gamblers 3: Back To ShangHai
Download:
DVD rip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=ee70ba71a5ce0042ab1eab3e9fa335ca32a15fcb453d8e0a
Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương - Flirting Scholar
Download:

DVDrip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa6ecc6cd6e57376553f25e4baef9c64c2fd40f7a888a02d
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca2809d76ea3fea406Quan xẩm lốc cốc - Hail the Judge

Download:

DVDrip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca61423f1693a5990f
Đại Nội Mật Thám - Forbidden City Cop
Download:
DVDrip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=9bad2b9664c0045eab1eab3e9fa335ca3d7c405b73b9df4cXẩm Xử Quan
Justice, My Foot !
Download:

DVDrip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa6ecc6cd6e57376553f25e4baef9c64c2fd40f7a888a02d
m-HD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cabbf1396db7b604fc


Trà Lầu Long Phụng - Lung Fung Restaurant
Download:
DVDrip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cae648cff8c9850c9d


Thần Ăn The - God Of The Cookery

Download:

DVDrip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=ee70ba71a5ce0042ab1eab3e9fa335ca0de43fa56e50019eQuốc Sản 07 - From Beijing With Love
Download:

DVD RIP


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa6ecc6cd6e57376553f25e4baef9c64c2fd40f7a888a02d
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=96647bcf012b568b4012e8015643d9c80ba08daaddca99dcBách Biến Tinh Quân - Sixty Million Dollar Man
Download:

DVDrip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca07ccd358499d452bBịp Vương - The Tricky Master (Chuyên gia xảo quyệt)
Download:


DVDrip

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cad64a156d4d65e19d
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca04e496208564232c


Sư Huynh Trúng Tà - Look Out Officer
Download:

DVDrip


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cafcf5dd5038d1dac3Chuyên gia bắt ma - Out Of The Dark
Download:

DVD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa6ecc6cd6e57376553f25e4baef9c64c2fd40f7a888a02d
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca098c1d5bd1cfee9fTân Lộc Đỉnh Ký 1 - Royal Tramp IDownload:

DVD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa6ecc6cd6e57376553f25e4baef9c64c2fd40f7a888a02d
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca14535a4824f0bfc6
Tân Lộc Đỉnh Ký 2 - Royal Tramp II

Download:

DVD

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fa6ecc6cd6e57376553f25e4baef9c64c2fd40f7a888a02d
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cae19c8907185e4574
Code:
Pass unrar nếu cần www.netkingvn.com

Vô Địch Hạnh Vận Tinh

Download:

DVD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca7161932c8296fa28
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=ee70ba71a5ce0042ab1eab3e9fa335caeeafde41ddc1204fVUA BIA (Long tích truyền nhân) - Legend of the Dragon

DVD high quality

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cafccb9994ba51924bHỌC ĐƯỜNG UY LONG 1 - Fight Back to School

DVD
Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca00a77a621bce484a
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca035569116b92328aHỌC TRƯỜNG UY LONG II - Fight Back to School II

DVD
Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca5e1814b021f40434
mHD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca7e0d0046c54cd166HỌC TRƯỜNG UY LONG III - Fight Back to School III

DVD

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca89db4b9ef5a4aba5
mHD

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335cab6397df33ebd8fccVỎ QUÝT DÀY - MÓNG TAY NHỌN - Curry and Pepper
DVD

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=96647bcf012b568b4012e8015643d9c8d502cb4707a2d947VUA ĂN MÀY (VÕ TRẠNG NGUYÊN TÔ KHẤT NHI) - King of Beggars
DVD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335ca0f76e35f70dcdf97
mHD

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5ef09897eda6c65cab1eab3e9fa335caf71705d92f1db469TRẠNG SƯ XẢO QUYỆT TRẦN MỘNG CÁCH - Lawyer Lawyer

DVD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=ee70ba71a5ce0042ab1eab3e9fa335caf3c18510c1bb4cb6


BỊP VƯƠNG 2000 - 2000 The Tricky Master
DVD

Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=6b0ec80013101585e5c3dee5769931ec9e7e61eafc45f6adce018c8114394287VUA HÀI KỊCH - King of ComedyDVD


Code:
http://www.mediafire.com/?sharekey=c602c7c7f542b3ee19747bd91027d4dd61f801cf0e023d41
  
Comments