Download Files                   دریافت فایل
 

 : Wallpaper دریافت

1          2          3          4          5          6         7         8         9       10       11      12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 : های متحرک  Wallpaper دریافت

1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11       12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

: تهران قدیم

1          2          3          4          5          6        7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

: نرم افزار

PDF2WORD       2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه ای برای بازیابی اطلاعات حذف شده که در صورت نصب کرک این برنامه بمدت 30 روز فعال خواهد بود

Super File Recover دریافت نرم افزار

دریافت کرک برنامه

-----------------------------------------------------

:کنترل پهنای باند

Band width controler

-----------------------------------------------------

  :خود را تغییر دهید xp  ویندوز  Boot screer

1          2          3          4      

-----------------------------------------------------

: chat دانلود برنامه های  

yahoo messenger 7.0 

 skype messenger

-----------------------------------------------------

: دانلود  مرورگرهای 

Firefox 1.5.0.3               Opera 8.54

-----------------------------------------------------

: دانلود برنامه های  مدیریت دریافت فایل

FreshDownload                  Dap8

-----------------------------------------------------

   برنامه ای مفید برای اعلام زمان  Earth Time برنامه

سایر نقا ط دنیا

Earth Time

 

-----------------------------------------------------

   برنامه ای جالب  برای Earth View برنامه

 : مشاهده مناظر جالب سایر نقا ط دنیا

 Earth View 

-----------------------------------------------------

   برنامه ای مفید برای تصویر برداری Hard copy برنامه

: از مانیتور

Hard copy

-----------------------------------------------------

: HTML برنامه ای برای ویرایش صفحات 

1st page 2000                 1st page 2006