ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

      Στην παρούσα σελίδα θα παρουσιάσουμε τα επιμέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να προσεχθούν κατά τη συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας από τους μαθητές Λυκείου, όπως η επιλογή του θέματος της εργασίας, η διατύπωση του τίτλου, η αναζήτηση του σχετικού υλικού, η αξιολόγησή του, καθώς και η διάρθρωση και συγγραφή της εργασίας. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη συγγραφή μιας απλής ερευνητικής εργασίας. Να γνωρίσουν τη διαδικασία για την αναζήτηση και συγκέντρωση του χρήσιμου για την εργασία υλικού.

 

Την  «Παιδαγωγική Φιλοσοφία» των Ερευνητικών Εργασιών εκφράζουν τρεις παιδαγωγικές αρχές:

1. Η αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης.

2. Η αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας των Καθηγητών.

3. Η αρχή της Ομαδικής Συνεργασίας των Μαθητών.

 

      Είναι άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι το Νέο Λύκειο από τις διαφορετικές μορφές projects που χρησιμοποιούνται διεθνώς στην εκπαίδευση επέλεξε τα ερευνητικής κατεύθυνσης(Inquiry Learning/Projects) και χρησιμοποίησε τον όρο «Ερευνητική Εργασία» για να ονοματίσει την θεσμοθετούμενη καινοτομία, υποδηλώνοντας έτσι και την επιστημονική βάση της, που σηματοδοτεί η έννοια της έρευνας, και τα στοιχεία της μεθόδου, της ενεργού δράσης και του αποτελέσματος, που εμπεριέχονται στην έννοια της εργασίας και, μάλιστα, της εργασίας με επιστημονικό υπόβαθρο. Εντάσσοντας το Νέο Λύκειο την καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στον υποχρεωτικό κορμό του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος δηλώνει έμπρακτα την υιοθέτηση της πρώτης από τις τρεις παιδαγωγικές αρχές που αναφέραμε, που είναι η αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης.

           
                                                                               
ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
 
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σχετικό επιμορφωτικό υλικό από διάφορες πηγές:
Αναδημοσίευση από: http://thriskeftika.blogspot.com/2011/06/project_30.html
Διαβάστε τους δύο Οδηγούς. Για να διαβάσετε καλύτερα τους Οδηγούς πατήστε το Fullsreen στο κάτω μέρος του Scribd. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τους Οδηγούς στον υπολογιστή σας πατώντας το Download στο κάτω μέρος του κάθε Scribd.