Аудіювання як ефективний засіб створення умов для формування та розвитку комунікативної і соціокультурної компетентностей учнів

 
Провідна педагогічна ідея досвіду

Навчання іноземної мови тісно пов’язано з оволодінням учнями певними аспектами культури країни, мова якої вивчається (соціокультурний, соціолінгвістичний, лінгвокраїнознавчий аспекти). У зв’язку з цим я будую ефективну педагогічну систему, направлену на створення умов для формування і розвитку соціокультурної і комунікативної компетентностей, здатності до співпраці, толерантності, успішної адаптації у повсякденному житті, шляхом поєднання міжкультурної освіти з ідеями комунікативної спрямованості навчання та інноваційними комунікативними технологіями, а також традиційними формами та методами викладання англійської мови.

 Актуальність та перспективність досвіду

«Якщо бажаємо пізнати інших, нам необхідні мови», - зазначено в Білій Книзі освіти та професійної підготовки, яка виразно показує взаємозалежність міжкультурної освіти і навчання іноземних мов. Саме тому розвиток комунікативної і соціокультурної компетентностей учнів я вважаю одним з провідних завдань своєї професійної діяльності. Але не лише це вплинуло на вибір теми моєї роботи.

Вже понад 16 років я працюю в Запорізькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови. Педагоги та учні школи постійно спілкуються з представниками Канади, США та країн Західної Європи в рамках шкільних проектів «Уроки з носіями іноземної мови», «Сінема», беруть участь в акціях американо-канадського культурно-просвітницького центру «Нова Надія» (New Hope Center). Але не для всіх учнів легко подолати міжкультурний і, насамперед, мовний бар’єр в спілкуванні, де сприйняття мови на слух займає 45%. Тому вважаю, що потрібно створити особливу систему цілеспрямованої навчальної діяльності для розвитку комунікативної і соціокультурної компетентностей через навчання сприйняття і розуміння співбесідника.

Науково-теоретична база досвіду: 

Нормативні документи: Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті, Декларація Організації Об’єднаних  Націй  з питань освіти, науки та культури від 12 листопада 1997 р. № б/н "Декларація про відповідальність сучасних поколінь перед майбутніми поколіннями", Декларація принципів толерантності (ЮНЕСКО, 1995), Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов; ідеї компетентнісної освіти та особистісно-орієнтованого підходу.

В своїй роботі використовую досвід таких вчених-лінгвістів як Вишневський О.І., Вєтохов О.М., Сисоєв П.В., суспільствознавців Пасова Є.І., Пометун О.І., Хуторського А.В. та вчителів-методистів Елухіної Н.В., Гальскової Н.Д., Гез Н.І., Рогової Г.В.

Стисла анотація досвіду: 

Вид досвіду за характером новизни – модифікаційний.

В практичній частині опису досвіду роботи я розглядаю як на базі аутентичних підручників і матеріалів міжнародної організації Британська Рада﴿ створити умови для формування комунікативної і соціальної компетентностей, а також надаю систему вправ для реалізації програм аудіювання, зняття «мовного бар’єру» та вирішення проблем, що виникають при навчанні сприйняття іноземної мови на слух:

-          вправи до прослуховування тексту (підготовчі вправи);

-          вправи в процесі прослуховування аудіотекста;

-          вправи після прослуховування тексту.

Також в роботі я надаю колекцію власних розробок уроків соціокультурної спрямованості.

Результативність впровадження досвіду:

Учні, які брали участь в апробації досвіду, є фіналістами та переможцями Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), займаються дослідницькою роботою в МАН, секції «англійська мова», беруть участь в шкільному проекті «Уроки з носіями іноземної мови», співпрацюють з американо-канадським культурно-просвітницьким центром «Нова Надія», мають стабільно високі показники з англійської мови за результатами ЗНО, здобувають вищу освіту та працюють за спеціальностями, пов’язаними з англійською мовою.

Репрезентація досвіду:

Досвід реалізовано в умовах природного навчального процесу Запорізької спеціалізованої школи I-III ступенів №40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області та репрезентовано на засіданнях ШМО, РМЦ, на відкритих уроках для вчителів іноземної мови району і області, в роботі педмайстерні, в Інтернет виданнях та на Міській методичній виставці.                                         

Теги:  АУДІЮВАННЯ, АУТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ, ЗАНУРЕННЯ В  МОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КЛЮЧОВІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ, КОМУНІКАТИВНА

СПРЯМОВАНІСТЬ, МОВНІ ВПРАВИ, ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД, СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ

У повному об'ємі з даним досвідом можна познайомитися тут.

Титульна сторінка

Додатки до досвіду:


Додаток 1. Фрагменти уроків;
Додаток 2. Колекція уроків;
Додаток 3. Позакласні заходи;
Додаток 4. Методична діяльність;
Дані про результативність діяльності вчителя;
Публікації, Сертифікати.