Проектна діяльність

Всеукраїнський інноваційний освітній проект

Отправлено 23 мая 2019 г., 00:51 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи   [ обновлено 23 мая 2019 г., 01:05 ]

Назва проекту:   "Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти"

Мета проекту:
апробувати нові моделі та педагогічні практики, що здійснюються на основі створених навчально-методичних матеріалів, орієнтованих на формування та оцінювання громадянських компетентностей у здобувачів освіти 5-9 класів.

Інформація про проект:

            Теоретичне значення інноваційного освітнього проекту
полягає у розробленні на основі дескрипторів Рамки компетентностей для культури демократії Ради Європи придатних для української системи освіти моделей та інструментів із розвитку й оцінювання громадянських компетентностей за такими кластерами: «Громадянська свідомість» (зокрема компетентності та їх компоненти «Відчуття належності до громади», «Вирішення проблем спільноти», «Участь в ухваленні рішень», «Ініціювання», «Співпраця для досягнення спільної мети»), «Повага» (зокрема ставлення «Сприйняття поглядів інших», «Виявлення поваги до тих, хто відрізняється від нього/ неї») та «Відповідальність» (зокрема «Дотримання обіцянок і зобов’язань», «Дотримання правил», «Відповідальне навчання»).

Практичне значення інноваційного освітнього проекту полягає у перевірці ефективності педагогічних практик з розвитку громадянських компетентностей як наскрізних та їх оцінювання, виокремленні шляхів їх інтеграції в освітній процес, розробленні методичних рекомендацій для педагогів щодо способів ефективного впровадження в освітню практику.


Загальна інформація про проект:


Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі

Програма підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа"

Термін реалізації проекту: 2019-2021 рр

Міжнародний проект соціальної та фінансової освіти дітей 3-18 років «Афлатун»

Отправлено 8 февр. 2017 г., 06:24 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи

Назва проекту:   Міжнародний проект соціальної та фінансової освіти дітей 3-18 років "Афлатун"

Інформація про проект:проект соціально-фінансової освіти й виховання розроблено міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Королівство Нідерландів), побудовано на пріоритетах і методичних ідеях всесвітнього руху із соціальної та фінансової освіти дітей у віці 3–18 років і втілюється у програмах: «Афлатот» (3– 5 років), «Афлатун» (6–14 років) і «Афлатін» (15–18 років).
Програма соціальної і фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот» спрямована на впровадження основ соціальної і фінансової освіти в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів та формування у дошкільнят базових знань, умінь і навичок  на основі філософії міжнародного проекту «Афлатун».

Координатор проекту: Дарченко Л.Г., методист НМЦ дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ХОІППО

Термін реалізації: 2016-2018 р.р.


 

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа»

Отправлено 10 янв. 2017 г., 05:53 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи   [ обновлено 10 янв. 2017 г., 06:02 ]

Назва проекту:   Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа»

Мета проекту:
підтримати демократизацію та децентралізацію шкільного врядування; сприяти розвитку демократичного середовища у школі на засадах цінностей прав людини і культурної багатоманітності, демократичної участі, рівності, поваги до людської гідності та мирного співіснування; сприяти реальному державно-громадському партнерству; спрямувати навчально-виховну роботу школи на розвиток демократичних громадянських компетентностей; підтримати процеси розвитку автономії школи та вчителя у питаннях самостійного визначення напрямків розвитку та формування змісту навчальних програм.

Інформація про проект:
Трирічна програма “Демократична школа” спрямована на поглиблення культури демократії у школі шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння організації навчально-виховної роботи на принципах Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини. Структура Програми передбачає поглиблення діалогу між різними регіонами України через налагодження партнерських зв’язків між школами.

Загальна інформація про проект:
  Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа»

Проект Українського фонду "Благополуччя дітей"

Отправлено 4 нояб. 2015 г., 00:12 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи

Назва проектуПроект  "Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в інститутах ППО"

Координатор проектуГіджеліцький І.К., завідувач НМЦ виховної роботи, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання

Термін реалізації: 2015-2017 р.р.

Загальна інформація про проект: http://childfund.org.ua/

Проект «Mikcike Україна»

Отправлено 11 мар. 2015 г., 02:58 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи   [ обновлено 11 мар. 2015 г., 04:21 ]


Назва проекту:   Українсько-естонський проект "Mikcike Україна"
Мета проекту:
розвиток зв’язків між Естонією та Україною, підвищення якості та ефективності навчання у ЗНЗ за допомогою інформаційних технологій, підвищення кваліфікації вчителів, розвиток онлайнового навчання.

Участь у проекті для ЗНЗ України безкоштовна.

Інформація про проект: в рамках проекту створено українську версію онлайнової освітньої платформи, яка діє в Естонії з 1994 року, передбачено її використання вчителями і учнями шкіл України у навчально-виховному процесі, створення електронних навчальних матеріалів, проведення змагань Прагліміне тощо.
Навчання вчителів щодо роботи в онлайновому середовищі Міксіке відбувається на короткотривалих тематичних семінарах та вебінарах.

Загальна інформація про проект:  http://lviv.miksike.net


Науково-педагогічний проект "Росток"

Отправлено 9 апр. 2014 г., 04:58 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи

Відповідно до рішень Вченої ради Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій та змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 29.01.2014 (протокол №1) і комісії освітнього менеджменту Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 11.02.2014 (протокол № 1), листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.03.2014 № 14.1/10-613 «Про продовження інноваційної діяльності за проектом «Росток» та з метою подальшого відпрацювання складових інноваційної діяльності за науково-педагогічним проектом «Росток» на період  до 2019 року включно, розроблено Типові  навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», що додаються.

Просимо проінформувати педагогічну громадськість: методичні служби, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів.

Детальна інформація на сайті http://rostok.org.ua.

Турнір з курсу "Фінансова грамотність"

Отправлено 26 нояб. 2013 г., 00:53 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи   [ обновлено 26 нояб. 2013 г., 01:08 ]

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України спільно з Університетом банківської справи Національного банку України у співпраці з Програмою розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) в рамках виконання завдань дослідно-експериментальної роботи з теми "Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів" проводить регіональний учнівський турнір з курсу "Фінансова грамотність" у м. Дніпропетровську. Турнір відбудеться у два етапи. До участі запрошуються команди з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів, залучених до дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження курсу "Фінансова грамотність".
Детальна інформація: Програма розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II)

Участь ОІППО у міжнародних та всеукраїнських проектах і програмах

Отправлено 18 июн. 2013 г., 00:20 пользователем НМЦ дослідно-експериментальної роботи   [ обновлено 4 нояб. 2015 г., 00:10 ]

Назва проекту:   Українсько-польський проект "Шкільна академія підприємництва"
Координатори проекту: Гільберг Т.Г., завідувачка кафедри теорії і методик природничо-математичних дициплін і технологій, кандидат географічних наук; Войтович Г.І., старший викладач кафедри педагогіки та психології
Термін реалізації:  2013-2014 р.р.
Загальна інформація про проект:  http://sae-ukraine.org.ua/ua//Назва проекту:  Проект ОБСЄ "Зелений пакет"
Координатор проекту: Гільберг Т.Г., завідувачка кафедри теорії і методик природничо-математичних дициплін і  технологій, кандидат географічних наук;
Термін реалізації:  розпочато у 2009 році
Загальна інформація про проект:  http://www.greenpack.in.ua/
Назва проекту: Національний проект "Відкритий світ"
Координатор проекту: Дрижал О.М., завідувач НМЦ інформаційно-методичного забезпечення
Термін реалізації: 2010-2014 р.р.
Загальна інформація про проект: http://www.ow.org.ua/company/Назва проекту: Національний проект за підтримки SIDA в Україні "Освіта для сталого розвитку в дії"
Координатор проекту: Скрипник С.В., доцент кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій, кандидат педагогічних наук
Термін реалізації: 2013-2015 р.р.
Загальна інформація про проект: http://esd.org.ua/ , http://tdp.org.ua/
Мережа шкіл області:Мережа


1-9 of 9