Головна

Нова ідея розширює межі розуму

і він уже ніколи не вернеться

у свої попередні рамки

Олівер Холмс

В умовах модернізації освіти України інновації суттєво змінюють педагогічний процес в закладах загальної середньої освіти різного типу. Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність в школах та позашкільних навчальних закладах є найважливішими формами модернізації освітнього простору, впровадження в освітній процес нової методології, методики та методичних прийомів. Основною формою реалізації інноваційної освітньої діяльності є педагогічні експерименти, що здійснюються на всеукраїнському, регіональному та шкільному рівнях. Інноваційний пошук освітян Хмельниччини має широкий спектр – це і духовно-моральне та екологічне виховання, і використання інформаційних технологій у навчальному процесі, інклюзивна освіта, розвивальне навчання, освітній округ та профільне навчання, формування ключових компетентностей обдарованої дитини, розробка моделі взаємодії суб’єктів превентивного виховного середовища, здоров’язбережувальні технології тощо.

У 2021 році дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня проводиться 25 закладами освіти області із 11 тем, регіонального рівня - 3 закладами освіти із 3 тем.

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у навчальних закладах області здійснюється науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук з Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інституту педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університету банківської справи Національного банку України, Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кам‘янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області регламентується Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року №522; у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 року №994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22вересня 2017 року за №1171/31039) та Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 № 114; у редакції наказу МОН України 23.11.2009 № 1054, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 грудня 2009 р. № 1217/17233).

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних навчальних закладів області здійснюється Хмельницьким ОІППО.

Зокрема, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти:

 • Спільно з Департаментом освіти і науки забезпечує регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;

 • Проводить експертизу та корегує інноваційні процеси в експериментальних закладах освіти;

 • Здійснює науково-методичний супровід процесу впровадження педінновацій в освітню практику;

 • Забезпечує патронаж ЗЗСО та ЗДО, в яких проводиться дослідно-експериментальна робота;

 • Здійснює загальне керівництво пошуково-експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів;

 • Консультує педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;

 • Інформує громадськість про результати інноваційної діяльності, пропагує їх до запровадження;

 • Створює ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;

 • Організовує тісну співпрацю з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами;

 • Забезпечує участь регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проектах;

 • Сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичних, освітніх та представницьких заходах міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів;

 • Забезпечує введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.

Координацію роботи та забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних педагогічних досліджень на базі закладів освіти області здійснює науково-методичний центр координації роботи методичних та загальноосвітніх установ і закладів освіти ХОІППО. Експертизу заявок щодо доцільності проведення інноваційних педагогічних досліджень в закладах освіти області і моніторинг експериментальних педагогічних досліджень проводить обласна експертна комісія. Вона ж надає рекомендації щодо впровадження експериментальних педагогічних досліджень в освітній процес закладів ЗСО та ДО області, їх продовження, припинення або завершення.