Producten

Het project doorstroom heeft tot op heden volgende producten gerealiseerd:
  1. Visie op doorstroom en overzicht van knelpunten en oplossingen In dit document zijn ook de fiches opgenomen die bestaande praktijken beschrijven. De versie van dit document wordt maandelijks aangepast.
  2. 12 scenario's warme overdracht CBE-CVO
  3. Modeltraject SNPB/Vocvo voor de ondersteuning van doorstroomacties: betreft een ontwerp, dat nog bekrachtigd moet worden. SNPB/Vocvo communiceren welke initiatieven ze in 2014-2015 nemen ter ondersteuning van de centra. Mogelijk sluiten VDAB en SYNTRA Vlaanderen zich daarbij aan of nemen ze eigen initiatieven.