Ranglijst routes

Van alle beschreven routes wordt een ranglijst gemaakt. De puntentelling gebeurt op basis van de eerder gegeven definitie van een doorgaande fietsroute, per onderdeel kan 20 punten gescoord worden:
  • Altijd voorrang
  • Geen obstakels waarvoor afgeremd hoeft te worden
  • Asfalt
  • Goede bewegwijzering 
Verder telt de verhouding tussen de lengte van de route en de hemelsbrede afstand tussen begin en eindpunt. 110%, dus maximaal 10% omrijden wordt op 20 punten gewaardeerd. Elke 2% meer kost een punt.

Bij de categorieen voorrang en obstakels worden de verschillende situaties geclassificeerd als licht, middel of zwaar. Een stoplicht zal in de categorie voorrang altijd minstens middel scoren, terwijl voorrang geven aan fietsers hooguit licht is, daar waar het voor een drukke autoweg zwaar is. Een obstakel die voorkomen had kunnen worden krijgt minstens middel. Een obstakel of voorrangssituatie in de categorie zwaar telt 3 keer zo zwaar als de lichte, waar de middel-categorie, je raadt het al, tweemaal de score zal zijn. En dit alles naar rato van de lengte van de route natuurlijk.

Bij asfalt kan het percentage van het geasfalteerde gedeelte van de route maal 20 punten gescoord worden.

Voor de bewegwijzering telt het criterium dat er op elk moment op de hele route goed leesbare bordjes (ja, ook bij 30 km/u) horen te staan, afslagen dus ook redelijk op tijd leesbaar aangegeven.

Deze 5 categorien met elk twintig punten definieren score van de doorgaande fietsroute. Bij 100 punten is er dus sprake van een Echte Doorgaande Fietsroute. De queeste van deze site is dus in Nederland deze E.D.F. met minstens 100 basispunten te vinden.

Verder is het mogelijk om per route wat bonuspunten te verdienen als:
  • Hinder van auto's (max. 10 punten) en brommers (max 10 punten) onmogelijk is.
  • De route door of langs een dorp af stadskern loopt (max 10 punten)
  • De verhouding afstand met hemelsbrede afstand onder de 110% ligt (1 punt per procent) 
Voor een stukje hilariteitsbevordering zal ook de slechtste route uitgebreid in het zonnetje worden gezet. 

Scorebord
 Route  Afstand Basispunten Bonuspunten Totaal
F12 Zoetermeer - Gouda16,12 km 781492
F6 Almere - Amsterdam zuidoost v.v. 23,66 km771087
F235 Amsterdam - Purmerend v.v.16,24 km771087
F13 Delft - Rotterdam v.v.  13,10 km76,51490,5
F44 Leiden Den Haag 13,02 km 751489
F58 Breda Etten Leur v.v.  9,06 km721486
F206 Leiden Zoetermeer v.v. 14,71 km 701383
F1 Deventer - Apeldoorn vv14,55 km701383
F200 noord Haarlem noord -Amsterdam west vv 15,58 km 69,51079,5
F12 Den Haag - Zoetermeer 12,3 km 691584
F5 Haarlem - Hoofddorp CS - Aalsmeer 18,42 km  64 14 78
  F2 Amsterdam - Breukelen  23,05 km70878
F27 Utrecht noordoost - Hilversum v.v. 14,13 km  67 12 79
F200 Haarlem noord - Amsterdam west   14,72 km 69 8 77
F4 Leiden - Den Haag15 km 651277
F2 Breukelen - Utrecht Jaarbeurs  12,69 km 62 12 74
F2 Nieuwegein - Utrecht Jaarbeurs 6,61 km  66 8 74
F35 Hengelo - Enschede vv 8,13 km 581270
F10 Amsterdam west - Amsterdam oost   10,37 km 50 10 60