F44 Leiden - Den Haag v.v.

Laatste update 27 april 2012 

Een van de 2 snelle fietsroutes van Leiden naar Den Haag. Daar waar de F4 (Velostrada) langs het spoor gaat, loopt deze F44 (Via44) route langs een autoweg. Hij is voor een flink deel autovrij, hoewel overlast van geluid en stank door naastgelegen autoweg natuurlijk niet te voorkomen is. 
Een opvallend detail is wel er een gedeelte echt 'Fietsstraat' is, met bijbehorende bordjes 'auto te gast'. Naast het feit dat deze beide termen wettelijk volslagen betekenisloos zijn lijkt het me dat elke weggebruiker op een stuk openbare weg te gast is en dat deze met z'n allen indachtig de afgesproken regels gezellig het verkeer moeten gaan bedrijven en daarbij mekaar sowieso zo min mogelijk moeten hinderen, doch dat alles ter zake.
Ook merkwaardig dat juist op een van deze fietsstraten een maximum toegestane snelheid geldt van slechts 30 km/u:

De meeste plekken in ons land, zelfs in de bebouwde kom, kennen geen snelheidslimiet (behalve als dat middels een bord (A1) is aangegeven of een motorvoertuig wordt gebruikt) en mag je derhalve rustig boven de 130 km/u rijden (hoewel dat natuurlijk slechts voor de Echte Grote Helden onder ons (bv Sebastiaan Bowier en Jan Bos) weggelegd is en uiteraard als er aan 'kapstokartikelen' artikel 5 WVW en  artikel 19 RVV gehouden wordt)
Wel, die F44 dus. Het gedeelte tussen Leiden en Wassenaar is hemels. Altijd voorrang, mooi asfalt
Ja hoor, een goede voorrangssituatie!

Waarbij wel opgemerkt kan worden dat tijdens een van de ritten over deze route komend van Wassenaar bij het binnenrijden van Leiden de rijder binnen een minuut tot tweemaal toe bijna is aangereden. Eenmaal door een automobilist die niet doorhad dat 'ie met een tweerichting-voorrangsfietspad te maken had en gewoon even verzuimde ook naar rechts te kijken, de andere keer een automobilist die eventjes verzuimde überhaupt de voorrangsregels in acht te nemen. Bij deze 3 kruisingen dus extra aandacht:


F44 voorrang weergeven op een grotere kaart

Tussen Wassenaar en Den Haag zijn wat stoplichten. Er wordt nog gewerkt aan het gedeelte in Wassenaar, meer infor hier. De werkzaamheden zouden in 2012 afgerond moeten zijn.
Interessant detail is op de (overigens zoals duidelijk zichtbaar prachtige) fietsstraat tussen Den Haag en Wassenaar richting noord het volgende bord staat:
We kunnen u geruststellen. het doodlopend-bordje is een LEUGEN! Zal vast voor automobielen gelden, maar de rest van het verkeer, waar deze weg tenslotte voor gemaakt is, kan rustig doorrijden richting Leiden, gelukkig maar. Dat zulks hinderlijk is behoeft geen betoog. Er kan na 100 meter, maar ook na enkele kilometers een afsluiting komen, maar ook (zoals in dit geval) nooit met immer tot gevolg een knagende onzekerheid ofwel (evt. onnodig) omrijden.

In Den Haag is er gekozen is om door het Haagse bos te gaan ondanks de belabberde staat van het wegdek aldaar. Waarom? Tja, het deel langs de benoordenhoutseweg is een goed fietspad, tot op het moment dat er een tankstation in de weg staat:
Daar heeft het rechtdoorgaande verkeer dan wel voorrang, maar goed doorrijden lukt niet; er moet een scherpe bocht gemaakt worden. Waarom het autoverkeer wel rechtdoor kan rijden richting het tankstation is een raadsel; ze moeten immers meestal afremmen voor de voorrangsweg; dat had toch beter gekund! Verder komt na dit tankstation een stuk met veel kruisingen, stoplicht, drempels en last van autoverkeer. Op 1 voorrangsoversteek in het haagse bos na ontbreekt dit daar allemaal, met een hoger puntenaantal tot gevolg. En, nou ja, door het bos is gewoon mooier, al zal de gekozen route natuurlijk afhangen van de uiteindelijke bestemming.
En we kijken weer naar de jury voor de punten:

De bewegwijzering krijgt 8 punten; redelijk te volgen. Autovrij, tja op zich voor een groot gedeelte wel, maar er is altijd last van de naastgelegen autoweg; 5 punten en voor stedelijk gebied nog eens 6 punten.
   Leiden -
Den Haag
Den Haag - Leiden
     punten    punten
 Lengte route   13,05 km   12,98 km  
 Lengte hemelsbreed   12,57 km   12,57 km  
 hemelsbreed verhouding
104% 20 103% 20
 % Asfalt    70% 14 73% 14
 Voorrang  licht 3   3  
      middel 5   3  
   zwaar 2   2  
 subtotaal     12   14
 Obstakels  licht 0   0  
   middel 0   0  
   zwaar 0   0  
 subtotaal     20   20
 Bewegwijzering     8   8
 BASISPUNTEN     74    76
 GEMIDDELD 75 
     
 Bonus          
Door de stad 6        
Geen auto's    5        
Rechtstreeks 3        
 TOTAAL  89        
Van Leiden naar Den Haag Van Den Haag naar Leiden

Grotere kaart weergeven of download KML of KMZ

Grotere kaart weergeven of download KML of KMZ

Opmerkingen over deze route