ภาพกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย
บรรเลงในงานนิทรรศการทางวิชาการ


บรรเลงต้อนรับกรรมการประเมินโรงเรียน

มหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ

มหาดุริยางค์ไทยงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ


บรรเลงต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 3


บรรเลงต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 3รับน้องใหม่ดนตรีไทยปี2554ส่งพี่ดนตรีไทยปี2554

 

รุ่นที่ 29 พ.ศ.2549


รุ่นที่ 30 พ.ศ.2550

รุ่นที่ 31 พ.ศ.2551


รุ่นที่ 32 พ.ศ.2552รุ่นที่ 33 พ.ศ.2553รุ่นที่ 34 พ.ศ.2554


Comments