โน้ตขลุ่ย

เต้ยโขง

ดํ

 

 

ดํ

รํ มํ

รํ ดํ

ดํ

รํ มํ

รํ ดํ

]]


พม่าแปลง

  –

ดํ รํ ดํ

 

 

รํ ดํ

 

 

 

ดํ

ดํ รํ ดํ

 

 

รํ ดํ

 

]]

 

คลื่นกระทบฝั่ง

–––ดํ

ดํดํดํ

ดํ

ดํรํ

มํรํ

มํมํมํ

 

––––

มํมํมํ

––รํดํ

รํมํ

รํรํ

–––มํ

–––

–––

 

–––

มํรํดํ

ดํ

––––

ลดํรํ

ดํทลซ

–––

รมฟซ

 

––––

–––

ซซซ

]]

 

 

 

 

 

ช้าง(พม่าเขว)

ดํ

ดํ

ดํ

ดํ

ดํ

 

ดํ

ดํ

ดํ

ดํ

ดํ

 

ดํ

 

ดํ รํ

ดํ

]]

 

ลอยกระทง


––––

––มซ

ดํ

–––รํ

ดํ

–––

–––

 

–––

ดํ

–––

ดํ––

ดํรํ

ดํ

 

––––

–––ดํ

–––ดํ

––ดํดํ

––––

–––

–––

––ซซ

 

–––ดํ

––ดํดํ

–––รํ

มํ––

มํรํ

ดํ

ดํรํ

 

––––

มํมํ

มํมํ

––มํมํ

––––

ดํดํ

ดํดํ

––ดํดํ

 

–––ดํ

––ลซ

––ลดํ

ดํ

–––ดํ

––ลซ

––ลดํ

ดํ

]]

 

ดูเพลงเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ
ĉ
bandontri chumporn,
13 ก.ค. 2553 07:33
Comments