Публикации


Державна реєстрація припинення юридичної особи

Отправлено 17 июл. 2014 г., 4:06 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада


ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

 

Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом до уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей Конституції України та Закону України «Про громадські обєднання». Заборона громадського обєднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом, та виключення з Реєстру громадських обєднань;

Справа про заборону громадського обєднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства;

У разі прийняття рішення про заборону громадського обєднання майно, кошти та інші активи громадського обєднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету;

На виконання рішення суду про заборону громадського обєднання уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських обєднань. Припинення діяльності громадського обєднання, щодо якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному Законом;

Інші підстави для заборони діяльності громадського обєднання, крім вищезазначених, не допускаються.

 

ПРИПИНЯМО ГРОМАДСЬКЕ ОБЄДНАННЯ ШЛЯХОМ САМОРОЗПУСКУ

 

Крок 1. Зберіть усі документи, необхідні для визнання рішення про саморозпуск:

* Рішення громадського об’єднання про саморозпуск;

* Оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання (або його дублікат);

* Оригінал статуту громадського об’єднання (або його дублікат);

* Реєстраційна картка форми № 7.

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до Ленінського районного управління юстиції у м. Донецьку.

Вищій орган, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об’єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об’єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання  після його ліквідації відповідно до статуту.

Крок 3. Зберіть усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення громадського об’єднання як юридичної особи в результаті його саморозпуску:

* Заповнену реєстраційну картку № 7;

* Довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів;

* Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;

* Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Крок 4. Надішліть усі зібрані документи до Ленінського районного управління юстиції у м. Донецьку.

 

ПРИПИНЯЄМО ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

 

Крок 1. Зберіть усі документи, необхідні для визнання рішення про реорганізацію:

* Рішення громадського об’єднання, яке приєднуються, про припинення діяльності  з приєднанням до іншого об’єднання;

* Оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання (або його дублікат);

* Оригінал статуту громадського об’єднання (або його дублікат);

* Реєстраційна картка форми № 8 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  (громадського об’єднання, яке приєднується);

* Рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

Крок 2. Надішліть усі зібрані документи до Ленінського районного управління юстиції у м. Донецьку.

З дня внесення уповноваженим органом з питань реєстрації відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та даних про рішення громадського об’єднання про реорганізацію до Реєстру громадських об’єднань розпочинається припинення громадського об’єднання. З цього часу керівний орган громадського об’єднання може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим органом управління громадського об’єднання.

Крок 3. Зберіть усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення громадського об’єднання як юридичної особи в результаті приєднання:

* Заповнену реєстраційну картку №8;

* Підписаний головою і членами комісії з припинення громадського об’єднання та затверджений органом управління, який прийняв рішення про припинення громадського об’єднання, примірник оригіналу передавального акта або їх нотаріально засвідчені копії;

* Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

* Довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів;

* Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;

* Документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податного боргу).

Крок 4. Надішліть усі зібрані документи до Ленінського районного управління юстиції у м. Донецьку.

Розміщено Ленінським районним
управлінням юстиції у м.Донецьку

Обговорюємо зміни до Конституції України

Отправлено 4 июл. 2014 г., 0:41 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

Обговорюємо зміни до Конституції України щодо децентралізації державної влади

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.04.2014 N 451-р «Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади», доручення Головного управління юстиції у Донецькій області від 26.06.2014 № 10-11-1811, з метою проведення обговорення положень змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади, Ленінським районним управлінням юстиції у м. Донецьку утворено робочу групу з обговорення змін; розроблено План заходів з проведення обговорення проекту змін до Конституції України.

                                                                                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                                                                                                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 квітня 2014 р. № 451-р
Київ

Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади

1. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

внести до 1 червня 2014 р. Кабінетові Міністрів України план заходів з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади;

забезпечити координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади.

2. Членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської міської державних адміністрацій взяти особисту участь у заходах з обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади із залученням засобів масової інформації.

3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської міської державних адміністрацій:

визначити особу, відповідальну за здійснення комунікацій із засобами масової інформації, на рівні заступника керівника відповідного органу;

забезпечити організацію та проведення із залученням органів місцевого самоврядування, громадськості, наукових та ділових кіл широкого обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади до прийняття акта щодо внесення таких змін Верховною Радою України, але не пізніше ніж до 1 жовтня 2014 року.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                            А.ЯЦЕНЮК

 

 

Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"

 

Чинна редакція Конституції України

Пропозиції змін до Конституції України

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

вилучити

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

вилучити

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

 

2.1) приймає рішення щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, місті Києві та у Севастополі здійснюють голови державних представництв.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві, Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій

вилучити

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови державних представництв призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному законом.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Голови державних представництв при здійсненні своїх повноважень підзвітні Президенту України, відповідальні та підконтрольні перед Кабінетом Міністрів України.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

вилучити

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

вилучити

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

вилучити

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

вилучити

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

Стаття 119. Голови державних представництв на відповідній території:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

1) здійснюють нагляд за відповідністю актів органів місцевого самоврядування Конституції та законам України;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

2) координують та спрямовують роботу державних інспекцій на місцевому рівні;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

3) координують роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

4) координують діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного  та воєнного стану;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

5) здійснюють інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

Рішення голів державних представництв, що суперечать Конституції та законам України, можуть бути відповідно до закону скасовані Кабінетом Міністрів України.

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

 

Розділ IX
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Розділ IX
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Стаття 132.

Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

 

Стаття 132.

Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Стаття 133. 

Систему адміністративно-територіального устрою складають адміністративно-територіальні одиниці: регіони, райони, громади.

 

Умови та порядок утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць визначаються законом.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Регіонами України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, місто Київ, Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Статус та адміністративно-територіальний устрій міста Києва як столиці України та Севастополя визначаються окремими законами України.

 

Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пункти (село, селище, місто), а також прилеглі до них території.

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад в межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова громади - сільський, селищний, міський голова; рада громади - сільська, селищна, міська рада; виконавчі органи ради.

 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Органами місцевого самоврядування, що  представляють спільні інтереси громад району є районна рада та її виконавчі органи.

 

Органами місцевого самоврядування, що  представляють спільні інтереси громад області є обласна рада та її виконавчі органи.

 

Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів  різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.

 

Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні областей здійснюють визначені законом повноваження, які виходячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії  найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні.

 

Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві та у Севастополі визначаються окремими законами України.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Стаття 141. Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Порядок формування районних та обласних рад повинен забезпечувати представництво громад.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

 

Позачергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад сільських, селищних, міських голів призначаються згідно із законом у місячний строк з часу настання відповідних правових підстав.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

 

Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Голови районної та обласної рад обираються відповідними радами та очолюють виконавчий комітет ради. Районна та обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого комітету ради.

Стаття 142.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Стаття 142.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, в тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти, що є у власності районних і обласних рад.

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законами.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою .

Стаття 143.

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 143. 

Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування віднесені законом до їх компетенції.

 

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Рішення органів місцевого самоврядуванням з мотивів їх невідповідності Конституції і законам України в порядку і строки, визначені законом зупиняються головами відповідних державних представництв з одночасним зверненням до суду. 

Розділ XV
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування за винятком статей 118, 119, 133, 140-144, які  набирають чинності з дня набрання чинності законів щодо адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, місцевих державних представництв,  необхідність підготовки яких випливає з цього Закону, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, місцеві державні адміністрації продовжують здійснювати свою діяльність до формування складу рад, обраних на новій територіальний основі, сформованій відповідно до  законодавства, ухваленого  відповідно до п.1. перехідних положень.

3. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня ухвалення цього Закону, підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, необхідність підготовки яких випливає з цього Закону.

 Розміщено Ленінським районним управлінням юстиції м.Донецька

 

Методичні рекомендації щодо застосування окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги”

Отправлено 4 июн. 2014 г., 5:52 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

            Стосовно права на отримання компенсації

Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).

Зазначений прожитковий мінімум сім’ї буде визначатися окремо для кожної сім’ї залежно від її складу.

У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановлені прожиткові мінімуми (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн;

для працездатних осіб - 1218 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 949 гривень.

Розрахунок сукупного доходу сім’ї для призначення компенсації провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

Приклад: сім’я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком 6 років, друга – від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4 500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім’ї становить 4 764 грн (1218 грн*2 особи +1286 грн + 1032 грн). Дохід сім’ї менший за прожитковий мінімум для сім’ї. Сім’я  має право на компенсацію.

 

Хто може звернутися за призначенням компенсації?

Особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку).

 

Стосовно розрахунку розміру компенсації

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за послуги газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Компенсацію не отримають сім’ї, які одержували і будуть одержувати житлові субсидії, оскільки вони продовжуватимуть сплачувати 10 або 15 % своїх доходів.

Для сімей, які набудуть право на субсидію, і матимуть право на одержання компенсації після підвищення цін і тарифів, розмір компенсації буде розраховуватися як різниця між розміром обов’язкової плати за послуги і розміром плати за такі послуги, який сім’я сплачувала до зміни тарифів.

Сім’ї, які не отримають субсидію, оскільки їх розмір плати за послуги не перевищуватиме 10 або 15 відсотків доходів, отримають компенсацію у розмірі 100 відсотків збільшення плати за послуги в межах норм споживання.

 

Приклад 1.

Сім’я з двох непрацездатних осіб проживає у 2-кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з централізованим опаленням і гарячим водопостачанням.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 2 500 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив 400 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Така сім’я одержує житлову субсидію у розмірі – 150 грн на місяць (400 грн – 250 грн).

З урахуванням підвищення тарифів на теплову енергію і на природний газ для приготування їжі платіж сім’ї становитиме 500 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться розмір обов’язкової плати сім’ї становитиме 250 грн на місяць (10 % від доходу).

Для такої сім’ї на 100 грн збільшиться розмір житлової субсидії і становитиме 250 грн на місяць (500 грн – 250 грн).

Тобто, зазначена сім’я не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки платила і платитиме 10 % від свого доходу.

 

 

Приклад 2.

Сім’я з чотирьох осіб у складі двох дорослих та двох дітей проживає у             2-кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з централізованим опаленням і газовою колонкою.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 700 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив 350 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 370 грн на місяць (10 % від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу.

З урахуванням підвищення тарифів на теплову енергію і на природний газ для приготування їжі і підігрів води платіж сім’ї становитиме 450 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться, вона отримає субсидію у розмірі 80 грн на місяць (450 грн – 370 грн), а також компенсацію у розмірі 20 грн на місяць (370 грн розмір платежу з урахуванням субсидії – 350 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

Тобто, зазначена сім’я також не відчує підвищення цін і тарифів, оскільки отримає субсидію і компенсацію та платитиме за житлово-комунальні послуги на рівні як до підвищення цін і тарифів.

 

 

Приклад 3.

Сім’я з чотирьох осіб у складі двох дорослих (один із них має право на 50% пільгу) та двох дітей проживає у сільській місцевості в приватному будинку площею 80 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 700 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги в опалювальний період до підвищення цін і тарифів становив 600 грн на місяць без пільг і 300 грн з урахуванням пільг.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 370 грн на місяць (10 % від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу.

З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг становитиме 510 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться вона отримає субсидію у розмірі 140 грн на місяць (510 грн – 370 грн), а також компенсацію у розмірі 70 грн на місяць (370 грн розмір платежу з урахуванням субсидії – 300 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

 

Приклад 4.

Сім’я з п’яти осіб у складі двох дорослих, двох дітей та непрацездатної особи проживає у 2 кімнатній квартирі площею 47 м2 багатоквартирного будинку з індивідуальним опаленням і газовою колонкою.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 4 500 грн на місяць.

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів в опалювальний період становив 320 грн на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 450 грн на місяць (10 % від доходу, оскільки до складу сім'ї входять діти і дохід на особу менше прожиткового мінімуму).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу не перевищує 10 % доходу.

З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу становитиме 440 грн. на місяць.

Оскільки розмір платежу сім’ї з урахуванням пільг не перевищує 10 % доходу, вона не отримає субсидію, але отримає компенсацію у розмірі 120 грн на місяць (440 грн розмір платежу після підвищення цін і тарифів – 320 грн розмір платежу до такого підвищення).

 

Приклад 5.

Сім’я з трьох осіб у складі двох працездатних осіб (один з них не працює через відсутність роботи) та непрацездатної особи проживає у сільській місцевості в приватному будинку площею 70 м2 і використовує природний газ для опалення, підігріву води та приготування їжі.

Середньомісячний дохід сім’ї становить 3 500 грн на місяць (з урахуванням доходу у розмірі 1 218 грн для непрацюючої працездатної особи).

Розмір платежу за житлово-комунальні послуги до підвищення цін і тарифів становив 500 грн. на місяць.

Розмір обов’язкової плати сім’ї становить 525 грн на місяць (15 % від доходу).

Така сім’я не одержує житлову субсидію, оскільки розмір її платежу з урахуванням пільг не перевищує 15 % доходу.

З урахуванням підвищення ціни на природний газ розмір платежу з урахуванням пільг становитиме 775 грн на місяць.

Оскільки середньомісячний дохід сім’ї не зміниться, вона могла б отримати субсидію у розмірі 250 грн на місяць (775 грн – 525 грн), а також компенсацію у розмірі 25 грн. на місяць (525 грн розмір платежу з урахуванням субсидії – 500 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

Але оскільки до складу сім’ї входять працездатні особи, які не працюють, вона не матиме права на субсидію на загальних підставах і отримає лише компенсацію у розмірі 275 грн на місяць (775 грн розмір платежу після підвищення цін і тарифів – 500 грн розмір платежу до підвищення тарифів).

 

 

Особливі умови призначення компенсацій:

1. При призначенні компенсації не враховується майновий стан сім’ї, як це здійснюється при призначенні житлової субсидії, зокрема:

- наявність у володінні (користуванні) більш ніж одного житлового приміщення, більш ніж двох транспортних засобів;

- здача в найм або оренду житлового приміщення;

- наявність додаткових незадекларованих джерел для існування;

- купівля майна, товарів, оплату послуг на суму понад 10 прожиткових мінімумів.

2. При розрахунку компенсації застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія. Призначення компенсації на загальну/збільшену понад норму площу житла не передбачено.

3. Компенсація призначається виходячи з середніх обсягів споживання послуг за попередній період і не перераховується відповідно до фактично спожитих обсягів послуг.

Управління праці та соціального захисту населення
Ленінської районної у м.Донецьку ради

Інформаційно-роз’яснювальні матеріали до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги”

Отправлено 4 июн. 2014 г., 5:50 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

            З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83, якою передбачено запровадження нового виду допомоги на оплату комунальних послуг – компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги (далі – компенсація).
            Фінансування витрат, пов’язаних з наданням населенню компенсації, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256.
            Компенсація призначається органами соціального захисту населення. Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщені, звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації і надає довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, а також довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги), та пред’являє паспорт.
            Право на отримання компенсації матимуть сім’ї, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім’ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
            Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за вказані послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів на послуги та розміром відповідного платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги. При цьому застосовується норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.
            Підприємства, що надають комунальні послуги (газопостачання, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води), на запит органів соціального захисту населення, подають у п’ятиденний строк з дня надходження запиту інформацію про:
- середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періоду;
- розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги — окремо для опалювального та неопалювального періодів.
            Розрахунок компенсації здійснюється органами соціального захисту населення у десятиденний строк після надходження відповідної інформації.
            Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014 — 2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.
            Розмір призначеної компенсації щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.
            Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту населення інформує про це заявника шляхом надсилання повідомлення, в якому зазначається розмір компенсації та період надання такої компенсації.
            Органи соціального захисту населення формують щодо кожного отримувача компенсації справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення компенсації, та розрахунки її розміру.
            Обласним державним адміністраціям доручено забезпечити за участю органів місцевого самоврядування організацію та координацію діяльності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, газо- та енергопостачальних організацій з надання компенсації, а також подання підприємствами, що надають вказані послуги, органам соціального захисту населення інформації про розміри плати за комунальні послуги для надання компенсації.

Управління праці та соціального захисту населення
Ленінської районної у м.Донецьку ради

Экспорт и импорт в Украину: правила налогообложения

Отправлено 4 июн. 2014 г., 4:45 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

            Внешнеэкономическая деятельность является одним из главных приоритетов в становлении развивающихся экономик.
            Как известно, стимулирование экспорта является необходимым условием расширения участия страны в международном разделении труда, с целью ускорения социально-экономического развития общества. Только путем увеличения производственного экспортного потенциала и создания условий для сбыта продукции на зарубежных рынках, может быть обеспечено положительное сальдо внешнеторгового баланса государства.
            Нормы пунктов Налогового кодекса Украины 189.3 – 189.5 не распространяются на операции по экспорту товаров за пределы таможенной территории или по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в пределах договора комиссии.
            Такие операции рассматриваются как обычный экспорт-импорт, за который комиссионер получает вознаграждение. Порядок, установленный для налогообложения посредничества внутри Украины к таким ВЭД операциям не применим.
            Если рассматривать порядок налогообложения экспорта, по договору комиссии, нужно учесть, что сумма комиссионного вознаграждения облагается по ставке 20 процентов, право бюджетного возмещения по экспортируемым товарам получает комитент. Налоговые обязательства относительно экспортируемого товара возлагаются на комитента.
            Комитент имеет право на применение нулевой ставки по НДС, в соответствии с пунктом 195.1 Налогового кодекса Украины, но только при условии подтверждения процедуры экспорта таможенной декларацией, оформленной согласно требованиям действующего законодательства. Данные требования возникают согласно абзацу «б» п. 187.1 действующего налогового кодекса на дату оформления таможенной декларации, которая подтверждает факт пересечения таможенной границы. Исходя из требований п. 200.16 налогового кодекса, комиссионер обязан будет оплатить 20 % от суммы комиссионного вознаграждения, в отношении экспортируемого товара у комиссионера не возникает налоговых обязательств перед государством.
            Давайте рассмотрим на конкретном примере по налоговым обязательствам, когда осуществляется продажа товара нерезиденту за пределы таможенной территории Украины, а комиссионер и комитент являются резидентами Украины.
            На первом этапе, комиссионер получает от комитента продукцию для реализации.
            Последствий по НДС у сторон заключенного договора нет, в связи с чем, экспорт по комиссионному договору не попадает под общие «комиссионные» правила, на основании п. 189.6 Налогового кодекса.
            На втором этапе, нерезидент переводит финансовые средства за экспортируемую продукцию на счет комиссионера. Согласно п. 187.11 Налогового кодекса Украины - оплата стоимости экспортируемых товаров не изменяет значения сумм налога, относящихся к налоговому кредиту или налоговым обязательствам плательщика. Соответственно и на этом этапе не возникает налоговых обязательств.
            На третьем этапе, осуществляется вывоз товара комиссионером в таможенном режиме на экспорт.
            Если, согласно п. 200.16 НКУ, у комитента возникают налоговые обязательства по ставке 0%, нулевая ставка у комитента возможна только при наличии надлежащим образом оформленной ГТД с проставлением соответствующей отметки. На дату завершения ГТД, комитент выписывает налоговую накладную в двух экземплярах по ставке 0 %.
            На четвертом и пятом этапах, осуществляется перевод денежных средств комитенту, выплата комиссионного вознаграждения и подписание акта выполненных работ между комиссионером и комитентом.
            Комиссионное вознаграждение - это по сути, плата за предоставленные услуги по реализации товара, поскольку комиссионер получает оплату по договору комиссии, то комиссионные облагаются налогом по ставке 20%, в соответствии с п. 200.16 Налогового кодекса, в котором указано, что комиссионное вознаграждение, полученное плательщиком налога - экспортером от другого плательщика налога, включается в базу налогообложения по ставке двадцать процентов. Налоговые обязательства по НДС комиссионер отражает на дату подписания акта предоставленных услуг.
            Теперь поговорим об импорте в Украину по договору комиссии.
            При импорте по договору комиссии будут применяться общие правила налогообложения импорта. Предлагаю рассмотреть на примере, когда посредник (комиссионер) работает по поручению комитента в рамках договора приобретения товара у зарубежного поставщика. Комиссионер осуществляет ввоз товара в таможенном режиме и передает его комитенту.
На первом этапе, комитент перечисляет на счет комиссионера средства за импорт товара. В пределах договора комиссии применяется п. 189.6 Налогового кодекса, в котором идет речь о ввозе товаров на таможенную территорию Украины, то есть все остальные операции, которые осуществляются «до» или «после» ввоза, должны быть урегулированы согласно п. 189.4 Налогового кодекса. Таким образом, комитент, при наличии налоговой накладной при перечислении средств может отразить налоговый кредит.
            Комиссионер отражает налоговые обязательства, подтверждающиеся выписанной налоговой накладной.
            На этапе втором, комиссионер перечисляет предоплату нерезиденту за товар.
            В соответствии с п. 187.11 Налогового кодекса, авансовая плата стоимости товаров, которые импортируются, не изменяет значения сумм налога, относящихся к налоговому кредиту импортера, соответственно эта операция не вызывает последствий НДС у участников договора.
            На третьем этапе, осуществляется ввоз товара на территорию Украины. Плательщиком НДС выступает лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины и на которое возлагается ответственность за уплату налогов в случае перемещения товаров через таможенную границу Украины в соответствии с Таможенным кодексом - ч. 3 п. 180.1 Налогового кодекса. Теперь рассмотрим статью 88 таможенного кодекса Украины, в которой указано, что таким лицом выступает декларант независимо от того является ли он собственником товаров или нет.
            Следовательно - обязанность по уплате НДС при импорте возлагается полностью на комиссионера, но только в том случае если он занимается декларированием товаров, ввозимых по договору комиссии.
            На четвертом этапе происходит передача товара комитенту. Применяется п. 189.4 Налогового кодекса, поскольку передача товара происходит на территории Украины. Налоговые обязательства и налоговый кредит были отражены ранее участниками договора в момент перечисления денежных средств, соответственно эта операция не может сопровождаться какими либо налоговыми последствиями.
            И , пятый этап, - получение комиссионного вознаграждения.
            Сумма комиссионного вознаграждения, как и ранее при экспорте, облагается налогом по ставке 20 %. Налоговые обязательства и право на налоговый кредит возникают по правилу первого события. База налогообложения определяется согласно п. 188.1 Налогового кодекса.

Александр Гречишкин,

заместитель начальника 
ГНИ в Ленинском районе г. Донецка 
ГУ Миндоходов в Донецкой области

Володимир Хоменко: Служба фінансових розслідувань створюється не для того, аби воювати з бізнесом

Отправлено 4 июн. 2014 г., 4:38 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада   [ обновлено 4 июн. 2014 г., 4:38 ]

            Про це зазначив заступник міністра доходів та зборів України Володимир Хоменко під час зустрічі з представниками великого і середнього бізнесу, організований CEO Club Ukraine.
            Заступник міністра і члени закритого бізнес клубу обговорювали питання відкритості майбутньої Служби фінансових розслідувань (СФР) до діалогу з бізнесом та пропозицій і новацій з боку підприємців.
            Топ-менеджерів і власників компаній цікавили усі аспекти відомства, що має з'явитися незабаром, від питань корупції і тиску на бізнес до надійності майбутніх кадрів служби.
            Володимир Хоменко продемонстрував готовність обговорювати будь-які питання, що турбують бізнес, фактично запропонувавши підприємцям співпрацю на рівних умовах.
            "З бізнесом не треба воювати, хто ж вбиває курку, що несе золоті яйця? Служба фінансових розслідувань створюється не для того, щоб воювати з бізнесом, в жодному разі! Наїхати і відібрати - ці принципи в минулому. Ми маємо від цього відійти і дати можливість бізнесу розвиватися. Це не порожні декларації", - переконував він.
            "У будь-якій цивілізованій країні світу знають, що не уникнути двох речей - смерті і податків. Ми також маємо вибудувати таку систему, аби бізнес спокійно працював і спокійно сплачував податки. Ви захищаєте свій бізнес, я - захищаю інтереси держави. Це - святе".
            Заступник міністра запевнив, що діяльність СФР будуватиметься за європейськими принципами, саме для цього проводяться зустрічі з експертами країн Європи, вони мають дати свою оцінку законопроектові про створення Служби. Зокрема до уваги візьмуть вдалий досвід реформ, проведених у Грузії:
            "Хто міг повірити, що грузин і хабар - це різні речі? А грузини взяли - і зробили. Тож і ми зможемо".
            Заступник міністра запевнив, що змінює кадри не для того, аби дозволити розвиватися корупції серед правоохоронців:
            "Коли змінювали кадри в міністерстві, деяких "хороших хлопців" доводилося не з кріслом - з кабінетом виносити". А майбутні кадри, вважає чиновник, не мають навіть знати, що таке хабар. "Запропоную усім кандидатам через детектор брехні пройти. І сам першим покажу приклад".
            Також замміністра підтримав ідею щодо контролю витрат чиновників:
            "Я категорично за те, щоб контролювати усі чиновницькі витрати. Згадайте, скільки разів це питання виносилося на голосування, так і не прийняли. Адже знають: є чого боятися. А ми, цілком імовірно, візьмемо це правило на озброєння при прийнятті кандидатів на роботу до Служби фінансових розслідувань".
            Бізнесменів цікавили питання щодо конвертаційних центрів, складнощів нарахування ПДВ, прийняття Податкового кодексу, податкового компромісу тощо.
            "Щодо конвертаційних центрів - ніякого перерозподілу більше не буде. Це ми продемонстрували на прикладі сірого алкогольного ринку. Було шість найбільших конвертаційних центрів, тепер їх немає. Розумію, підприємці звикли до роботи з готівкою. Для таких ми придумали податковий компроміс, щоб не добивати бізнес. Але зрозумійте: повернення до старих схем не буде".
            Заступник міністра запевнив, що податківці і бізнесмени можуть усі проблеми вирішити разом:
            "Сісти, обговорити і, скажімо, затвердити, що новий Податковий кодекс має бути прийнятий не у 2016 році, як заплановано, а в 2015-му. Сьогодні ми як ніколи відкриті до діалогу".


Інформаційно-комунікаційний сектор 
ДПІ у Ленінському районі м.Донецька 
ГУ Міндоходів у Донецькій області

Застосування податкової пільги до доходу самотніх батьків, що утримують дитину-інваліда

Отправлено 4 июн. 2014 г., 4:27 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

            Згідно соціологічних досліджень, що останніми роками проводилися в Україні, приблизно третину проблем сімей, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку, складають матеріальні труднощі. Сім’я дитини з особливими потребами на сьогоднішній день є однією з найменш захищених категорій населення, особливо, якщо в такій родині є тільки один з батьків. В певній мірі, податкове законодавство не стоїть осторонь цієї потреби. Як визначає Податковий кодекс України платники податку мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.
Що ж таке соціальна пільга, та як саме вона застосовується до доходів самотніх батьків, що утримують дитину-інваліда?
            Податкова соціальна пільга – це можливість платника податків зменшити нарахований місячний дохід у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується загальний місячний оподатковуваний дохід, визначається як відсоток прожиткового мінімуму для працездатної особи.
            В залежності від категорій платників, податковим законодавством встановлені податкові соціальні пільги в підвищених розмірах. Для отримання такої пільги платник податку обов’язково повинен подати в бухгалтерію працедавця відповідну заяву та документи, що підтверджують таке право.
            Розглянемо, як саме застосовується податкова соціальна пільга, якщо платник податку є самотньою матір’ю або батьком, та при цьому утримує дитину-інваліда у віці до 18 років?
            Згідно ст.169 Податкового кодексу України, особа, що утримує дитину-інваліда або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на застосування 150-процентної соціальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років. При цьому, має бути дотримано вимогу щодо рівня отриманого доходу – у 2014 році – не більше 1710 грн.
            Отже, платник податку, що є самотньою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, та утримує дитину-інваліда віком до 18 років, для отримання пільги надає:
- копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, підтверджуючий визнання (встановлення) батьківства, або документи, підтверджуючу наявність і вік утриманця (утриманців), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживала до прибуття до України;
- копію рішення органу опіки і опікування про встановлення опіки або опікування (якщо із заявою звертається опікун);
- пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, що утримує дитину-інваліда у віцї від 16 до 18 років;
- медичний висновок, виданийй закладами і установами Міністерства охорони здоров'я України у встановленому порядку, але не пізніше ніж в місяці досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, що утримує дитину-інваліда до 16-літнього віку)
- паспорт і свідоцтво про народження платника податків.
            Работодавець соціальну пільгу починає застосовувати від дня одержання відповідної заяви та інших документів, що підтверджують таке право.
            За допомогою таких заходів, роботодавці України часткового звільняють таких платників від сплати податків згідно з чинним законодавством.
            Таким чином, держава намагається забезпечити соціальний захист населення та спростити податкові зобов’язання платників, що потребують її особливої уваги.

Ольга Крамарь
перший заступник начальника
ДПІ у Ленінському районі м. Донецька
ГУ Міндоходів у Донецькій області

З нагоди Міжнародного Дня захисту дітей

Отправлено 3 июн. 2014 г., 2:46 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

     З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей 02.06.2014 року до Ленінського підрозділу кримінально-виконавчої інспекції м.Донецька були запрошені неповнолітні засуджені, які перебувають на обліку в інспекції, та засуджені, які мають та виховують неповнолітніх дітей. Для них співробітники інспекції, фахівці ДМЦСССДМ провели лекцію на тему «Права дитини». Дітям були роз´яснені їх конституційні права та ознайомлені з Конвенцією ООН про права дитини. Присутній на лекції лікар-нарколог Солдатенко О.М. розповіла про шкідливі звички, їх наслідки та про необхідність дотримуватись здорового способу життя, була запропонована методична література. Учасники не залишились без уваги співробітників КВІ, ДМЦСССДМ, відповіли на всі питання засуджених. Дітям була надана можливість намалювати малюнки на тему «Мир очами дітей».

     Співробітники кримінально-виконавчої інспекції звернули увагу на те, що Міжнародний день захисту дітей це не тільки свято для самих дітей, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб всі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали чудовими батьками та громадянами своєї країни.

 Інспектор кримінально-виконавчої інспекції Ленінського районного підрозділу

Управління Державної Пенітенціарної служби в Донецькій області

лейтенант внутрішньої служби                                                                                     Л.В. Бублей


         

            
               
                                                                        
                                                                                                                                               

Чужих детей не бывает!

Отправлено 16 мая 2014 г., 4:54 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Чем больше детей

домой заберут,

тем жизнь

станет краше,

цветы зацветут

            С этими словами хочется обратиться  к жителям Ленинского района, на территории которого находиться общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения №1.

            На сегодняшний день в этой школе проживает и обучается 125 детей, лишенных родительского тепла и заботы. Несмотря на то, что администрацией школы сделано  все возможное и невозможное для того, чтобы они чувствовали себя как в родной семье, всё же каждый ребенок мечтает о том, что проснувшись рано утром услышит нежный и ласковый голос мамочки.

            Обращаем Ваше внимание на то, что

             кто-то ребеночка может родить,

            кто-то может усыновить

            ведь папой и мамой считаться по праву

            может лишь тот, кто тебя воспитает

            тот, кто сидел у вашей постели,

            когда вы ангиной и корью болели

            тот, кто разделит все ваши беды и

            тот, кто обрадуется вашим победам

Уважаемые, милые жители района, если в Вашем сердечке есть место для любви и ласки маленького человечка,  и  есть какие-то  вопросы по усыновлению ждем Вас по адресу: 83101, г.Донецк, ул.Куйбышева, 31 (служба по делам детей, информация строго конфиденциально).

Наталья Золотухина, начальник службы по делам детей

Робота Кримінально-виконавчої інспекції Ленінського району м.Донецька з неповнолітніми засудженими

Отправлено 11 апр. 2014 г., 5:49 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

В кримінально – виконавчій інспекції Ленінського району міста  Донецька перебувають на обліку 4 неповнолітніх засуджених особи. Неповнолітні засуджені - категорія осіб, якій співробітниками кримінально-виконавчих інспекцій приділяється особлива увага.

Кваліфіковані юристи, психологи, дільничні інспектори міліції спільно з державними та громадськими організаціями долучені до надання соціально-правову допомогу, проводять бесіди з батьками, допомагаючи вирішити конфліктні ситуації в сім'ях, залучають підлітків до суспільного і культурного життя району та міста.

Правовий статус неповнолітніх в Україні визначається Конституцією України , ст. 52 якої говорить, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Крім того, правове становище неповнолітніх в Україні визначається Сімейним кодексом України, законами України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальні роботи з дітьми та молоддю», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та низкою інших правових актів.

Одним з таких прикладів є неповнолітній Руслан 1996 року народження, який перебуває на обліку за вчинення тяжкого злочину, він позбавлений батьківської турботи та уваги, мати нещодавно звільнилась з місць позбавлення волі, батька не знає,  хлопець виховувався самостійно.

Зараз дитина знаходиться в скрутному становищі - без документів та житла.  Співробітниками кримінально-виконавчої інспекції Ленінського району м. Донецька до вирішення питання з поновленням документів та забезпеченням соціальним житлом неповнолітнього, задіяли служби по справах дітей Ленінського району, фахівці служби дітей та молоді. Руслан  зробив необхідні висновки, став на шлях виправлення. Однією з найважливіших цілей кримінально - виконавчої інспекції при роботи з неповнолітніми є не залишитись байдужими до проблем дитини, допомогти дитині стати повноцінним громадянином суспільства

Инспектор Ленинского РП УИИ УГПтС Украины 

         в Донецкой области лейтенант внутренней службы                                                Л.В. Бублей

1-10 of 35