Объявления


О порядке выдачи разрешений на размещение объектов торговли, общественного питания и сферы услуг в г.Донецке

Отправлено 24 окт. 2014 г., 8:44 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада   [ обновлено 18 дек. 2014 г., 2:53 ]

     С 1 декабря 2014 года всем субъектам предпринимательской деятельности необходимо оформить разрешение на размещение объектов торговли, общественного питания и сферы услуг в соответствии с распоряжением главы Донецкой городской администрации от 01.12.2014 № 8 "О порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности разрешений на размещение объектов торговли, общественного питания и сферы услуг".
     Размещено отделом торговли, общественного питания
    и бытового обслуживания населения администрации
    Ленинского района г.Донецка

О плане работы исполкома на 4 квартал 2014 года

Отправлено 23 сент. 2014 г., 0:40 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

     Решением исполнительного комитета Ленинского районного в г.Донецке совета от 10.09.2014 № 286 утвержден план работы исполнительного комитета Ленинского районного в г.Донецке совета на 4 квартал 2014 года. С полным текстом решения можно ознакомиться по данной ссылке.
     Размещено отделом по организационной работе

О переносе общественных слушаний по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Отправлено 15 авг. 2014 г., 4:17 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада   [ обновлено 15 авг. 2014 г., 4:19 ]

     В связи с проведением в Донецке активной фазы антитеррористической операции (АТО), общественные слушания по вопросу реформирования жилищно-коммунального хозяйства, которые должны были состояться 14.08.2014 в 16.00 в к.319 Ленинского РИК, переносятся. О времени и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.
     Размещено отделом по общим вопросам

Інформаційний матеріал щодо посилення соціального захисту найбідніших верств населення при оплаті комунальних послуг

Отправлено 24 июл. 2014 г., 1:27 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада   [ обновлено 24 июл. 2014 г., 1:29 ]

            3 метою посилення соціального захисту найбідніших верств населення у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 83 „Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги" (набрала чинності з 1 липня 2014 року) передбачено надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на послуги.

            Право на отримання компенсації мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. До складу сім'ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
            Зазначений прожитковий мінімум сім"ї визначається окремо для кожної сім'ї залежно від її складу.

            У разі коли будь-хто з працездатних членів сім'ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

            Встановлені прожиткові мінімуми (з 1 січня 2014 року):

для дітей віком до 6 років - 1032 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн.;
для працездатних осіб - 1218 грн.;
для осіб, які втратили працездатність - 949 грн.

            Для прикладу:
            У житловому приміщенні проживає сім'я, що складається з двох працездатних осіб та двох дітей (одна дитина віком до 6 років, а інша - від 6 до 18 років).
            Розрахуємо прожитковий мінімум цієї сім'ї:
            (1218грн*2особи + 1286 грн. + 1032 грн.) = 4754 грн.
            Таким чином, якщо зазначена сім'я має середньомісячний дохід за попередні шість місяців, рівний або менший 4754 грн., така сім'я має право на компенсацію додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на послуги.

            Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та житлових субсидій) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги. При цьому застосовуються норми володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

            Для призначення компенсації до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації заявник має надати заяву, довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 27серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) та пред'являє паспорт.

            Після одержання від організацій, що надають послуги, інформації про розмір платежів сім'ї до та після підвищення цін і тарифів, орган соціального захисту населення у десятиденний строк здійснює розрахунок компенсації і надає заявнику повідомлення.

            Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійде від заявника до 1 жовтня 2014 року за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.

            Компенсація щомісяця перераховуватиметься органом соціального захисту населення підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховуватиметься на особові рахунки заявника

ЗАЯВА 

для призначення компенсацій додаткових витрат на плату комунальних послуг


Начальнику управління праці та соціального захисту населення

Громадянина(ки)_____

Адреса зареєстрованого місця проживання;

ЗАЯВА

Прошу призначити компенсацію додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів з _____ (місяця) 20____ року.

 

 

Для призначення компенсації надаю наступні відомості про осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку):

з/тт

ПІБ

Дата народження

Серія номер паспорта

Ким і коли видано паспорт

Ідентифікаційний код

Види

отримуваного

доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надаю також перелік комунальних послуг. якими користується сім'я:

 

Вид комунальної послуги

Назва підприємства

Номер особового рахунку

ПІП особи, на яку відкрито особовий рахунок

1

Централізоване опалення

 

 

 

2

Централізоване постачання гарячої води

 

 

 

3

Газопостачання

 

 

 

Я, поінформований, що інформація подана у цій заяві, а також документи, додані до неї, можуть бути перевірені органом соціального захисту населення для забезпечення цільового використання бюджетних коштів. До заяви додаю:

-  довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

-  довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

Дата                                                                                                                                                                              Підпис

Управління праці та соціального захисту населення
Ленінської районної у м.Донецьку раді

Нова адресна програма Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг

Отправлено 23 июл. 2014 г., 23:56 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

ІНФОРМАЦІЯ

щодо нової адресної програми Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті  житлово-комунальних послуг

(компенсація додаткових витрат сім’ї)

1. Право на призначення компенсації мають сім’ї середньомісячний
сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини
прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум сім’ї дорівнює сумі
прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї (відповідно до його належності до
основних соціальних і демографічних груп населення).

Приклад: сім'я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн., (1218 грн.*2 особи + 1286 грн., + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сімї. Сім'я має право на компенсацію.

2.    Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно надати:

3.1. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб 3.2.ДовІдки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

4.  Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за
послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром
відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

Приклад; до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014року) сім'я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення - 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.

5.  Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до
завершення опалювального періоду 2014-2015 року

Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

ВАЖЛИВО:

Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов'язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.

Для одержання компенсації сім'я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припиняється.

Управління праці та соціального захисту населення
Ленінської районної у м.Донецьку ради

Обращение городского головы Александра Лукьянченко к жителям Донецка

Отправлено 15 июл. 2014 г., 0:54 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

Уважаемые дончане!

На протяжении последних месяцев Донецк переживает большие потрясения. Политический кризис перерос в военный. Город наводнили вооруженные люди. В этой ситуации Донецкий городской совет, несмотря на различную критику, продолжает работать. Я ежедневно ставлю задачи по обеспечению жизнедеятельности Донецка. Хозяйственный орган все это время оставался, насколько это было возможно, вне политики. При этом я старался вести диалог со всеми, кто влияет, и влиял на жизнь в городе.

Три дня назад мне, как городскому голове, выдвинули ультиматум. От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе в ущерб жителей. Все это время я старался наладить диалог для мирного разрешения конфликта. Однако мне прямо заявили - мирные инициативы не интересуют военных  ДНР.

Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум. На прошлой неделе я дважды встретился с Президентом Украины. Обговорил целый ряд важнейших вопросов для жизнеобеспечения города. И остаюсь сторонником мирных переговоров, так как понимаю, что означает война для миллионного города.

К сожалению, моя позиция не позволяет мне находиться в Донецке, так как мне прямо заявили, что в этом случае, возможно мое физическое устранение. Я нахожусь в Киеве и намерен здесь отстаивать интересы родного города до изменения ситуации. При первой же возможности, я тот час вернусь на территорию Донецка.

Я надеюсь, что на время моего отсутствия военные силы ДНР оставят возможность городским службам поддерживать жизнеобеспечение города. Я был и остаюсь на постоянной связи со всеми подразделениями городского хозяйства. И надеюсь, что мы сможем обеспечить их работу.

Я искренне сожалею, что сегодня не могу находиться в городе и надеюсь на скорейшее разрешение этого ужасного конфликта.

 

Городской голова                                                                                                                                                          А.А.Лукьянченко


Обращение городского головы Александра Лукьянченко к жителям Донецка


О проведении районных общественных слушаний

Отправлено 4 июл. 2014 г., 3:19 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада   [ обновлено 4 июл. 2014 г., 3:24 ]

Уважаемые жители!

         Исполнительный комитет Ленинского районного в г.Донецке совета приглашает Вас принять участие в районных общественных слушаниях по вопросу реформирования жилищного хозяйства.

         Общественные слушания состоятся 14.08.2014 (четверг) в 16.00 в к.319 исполкома Ленинского райсовета.

        Распоряжение председателя райсовета от 26.06.2014 № 102р

         Предложения по вопросу общественных слушаний вносятся письменно в отдел по организационной работе (Ткаченко О.Н., к.314, тел.: 266-11-23) или непосредственно на общественных слушаниях.

         Для регистрации участников общественных слушаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Исполком Ленинского райсовета,

тел. для справок: 266 13 26

Увага! Конкурс на заміщення вакантної посади!

Отправлено 2 июл. 2014 г., 4:19 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

Виконавчий комітет Ленінської районної у м.Донецьку ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії відділу торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.
            Основні вимоги до учасників конкурсу: 
- громадянство України; 
- вільне володіння українською мовою; 
- вміння працювати на комп’ютері; 
- знання нормативно-правової бази у даній сфері; 
            Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра. Вимоги до стажу роботи: 3 роки роботи в органах місцевого самоврядування або 5 років загального стажу роботи.
            З питань щодо подання документів для участі у конкурсі звертатися за адресою: вул. Куйбишева, 31, каб. 310, м.Донецьк, 83101, Україна; тел. 266-13-04.

Відділ із загальних питань

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Славянска

Отправлено 1 июл. 2014 г., 5:05 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

Уважаемые жители Ленинского района!

         Гуманитарная помощь: предметы одежды, в том числе детская одежда, продукты питания (кроме скоропортящихся), денежные пожертвования,  для пострадавших жителей Славянска

         принимается по адресу: улица Кирова, 47.

         Пункт приема гуманитарной помощи работает:

- понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00;

- суббота: с 10.00 до 12.00;

- телефон для справок: 263-50-68

         Денежные пожертвования можно также перечислить через Благотворительную организацию "Фонд содействия социальному развитию Донбасса":

- расчетный счет: 2600718139980

- МФО 334969

- ОКПО 38082514

- банк: ПАТ "Укрбізнесбанк" м. Донецька

- получатель платежа: Благодійна організація "Фонд сприяння соціальному розвитку Донбасу"

- назначение платежа: благодійна допомога постраждалим жителям міста Слов'янська

 

Исполком Ленинского районного в г.Донецке совета

Про зміни до річного плану державних закупівель на 2014 рік

Отправлено 26 июн. 2014 г., 23:36 пользователем Ленінська районна у м. Донецку рада

     Внесено зміни до річного плану державних закупівель на 2014 рік виконавчого комітету Ленінської районної у м.Донецьку ради. З повним текстом змін можна ознайомитись за даним посиланням.
     Розміщено відділом бухгалтерського обліку та звітності

1-10 of 320