CHUA BENH BANG DAY BAM HUYET CUA THAY NGOC

TỰ HỌC CHỮA BỆNH DAY BẤM HUYỆT: Thần Kinh Toạ

Posted on February 14, 2011 by Đỗ Đức Ngọc

Xin bấm vào link dưới đây để đọc tài liệu đính kèm TỰ HỌC CHỮA BỆNH DAY BẤM HUYỆT

Filed under: Biên KhảoHọc chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Thực Tập Vuốt Huyệt Chữa Bệnh Tổng Quát

Posted on November 2, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

(Xin bấm trên hình để đọc rõ hơn)

Filed under: Học chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Tập Thở Bài THU ÂM – THU DƯƠNG

Posted on November 2, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

(Xin bấm trên hình để đọc rõ hơn)

Filed under: Học chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Hà Đồ Lạc Thư Trên Mặt 1. (tăng dương)

Posted on October 15, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

Số 1 Số 3 bên trái Số 7 bên phải Số 5 Số 8 bên trái Số 6 bên phải Số 9 Day theo số thứ tự từ 1 đến 9 Các số lẻ, nhân với 9 (lão dương) day tròn thuận chiều kim đồng hồ. Thí dụ số 1 x 9= day 9 lần [...]

Filed under: Biên KhảoHọc chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân

Posted on August 23, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

(bấm trên hình để xem rõ hơn) A-Vuốt huyệt ống chân : Kinh Can : Vuốt từ Khúc Tuyền đến Trung Phong 18 lần Kinh Đởm : Vuốt từ Khâu Khư lên Dương Lăng Tuyền 18 lần Kinh Tỳ : Vuốt từ Âm Lăng Tuyền đến Thương Khâu 18 lần Kinh Vị : Vuốt tử [...]

Filed under: Học chữa bệnh : Day Bấm huyệt | 2 Comments »

Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh tay

Posted on August 23, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

(bấm trên hình để xem rõ hơn) A-Vuốt huyệt cánh tay : Kinh Tâm : Vuốt từ Thiếu Hải đến Thần Môn 18 lần Kinh Tiểu Trường : Vuốt từ Uyển Cốt đến Tiểu Hải 18 lần Kinh Tâm Bào : Vuốt từ Khúc Trạch đến Đại Lăng 18 lần Kinh Tam Tiêu : Vuốt [...]

Filed under: Học chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Chức Năng Khí Hoá của 14 Đường Kinh

Posted on July 23, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

Xin bấm vào đây

Filed under: Biên KhảoHọc chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

TỰ HỌC CHỮA BỆNH DAY BẤM HUYỆT: Bệnh Về Mũi

Posted on June 18, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

Filed under: Học chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

TỰ HỌC CHỮA BỆNH DAY BẤM HUYỆT : Bệnh Về Tai

Posted on June 14, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

Filed under: Học chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Hà Đồ Lạc Thư

Posted on May 10, 2010 by Đỗ Đức Ngọc

HÀ ĐỒ LẠC THƯ 1  (chữa Thần Kinh Bộ Não) số 5 số 2 số 4 số 7 số 3 số 9 Day theo số thứ tự từ 1 đến 9 Các số lẻ, nhân với 9 (lão dương) day tròn thuận chiều kim đồng hồ. Thí dụ số 1 x 9= day 9 lần [...]

Filed under: Biên KhảoHọc chữa bệnh : Day Bấm huyệt | Comments Off

Comments