ปฏิทินการปฏิบัิติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1 วันนับจาก
สุขสันต์วันปี๋ใหม่เมืองค่ะ

ท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

เอกสารดาวน์โหลด


ċ
06806_25560503113133.zip
ดู ดาวน์โหลด
  122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2556 01:27 ดงมะดะ แม่ลาว
Ĉ ข้อมูลประชากร54วางแผนปี55ดงมะดะ.xls
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มี.ค. 2555 23:23 ดงมะดะ แม่ลาว
Ĉ ข้อมูลหมู่บ้าน.xls
ดู ดาวน์โหลด
  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 เม.ย. 2553 06:40 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ ขออนุมัติ.docx
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ม.ค. 2556 00:39 ดงมะดะ แม่ลาว
Ĉ ค่าวัสดุคอมเควีซีเมย51.xls
ดู ดาวน์โหลด
รับรองหักภาษี  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 เม.ย. 2553 20:49 ดงมะดะ แม่ลาว
Ĉ แบบประเมินตนเองPCU ดงมะดะ.xls
ดู ดาวน์โหลด
ปี 2555  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 มี.ค. 2555 19:20 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ แบบศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ06806.doc
ดู ดาวน์โหลด
ขึ้นทะเบียน รพสต.  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 พ.ค. 2553 09:39 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ แบบศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิรวม.doc
ดู ดาวน์โหลด
on top รวม  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มิ.ย. 2553 20:00 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ ใบประกาศอสม.doc
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร อสม.  889 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.พ. 2554 22:24 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ รพสต ดงมะดะ.docx
ดู ดาวน์โหลด
บริบทโดยย่อๆจ้า  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 เม.ย. 2555 01:55 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
case for cru3.rar
ดู ดาวน์โหลด
  2740 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มี.ค. 2556 01:03 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
df154.rar
ดู ดาวน์โหลด
df1/54_06806  16713 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ค. 2554 01:16 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
IRBM1.rar
ดู ดาวน์โหลด
  377 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 พ.ค. 2555 06:54 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
work shop0เกริ่นนำ(ความหมายขั้นตอนSM).rar
ดู ดาวน์โหลด
  7125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2555 10:52 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
work shop1 วิเคราะห์สถานการณ์.rar
ดู ดาวน์โหลด
  7050 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2555 10:54 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
work shop2 ผังจุดหมายปลายทาง.rar
ดู ดาวน์โหลด
  8591 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2555 10:57 ดงมะดะ แม่ลาว
ċ
work shop3 การสร้างและตรวจสอบSM(อุทิศ).rar
ดู ดาวน์โหลด
  5662 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2555 11:00 ดงมะดะ แม่ลาว
 data 50 file
 data jhcis
 database
Ĉ ข้อมูลขึ้นทะเบียนบัตรอสม56.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ค. 2556 01:26 ดงมะดะ แม่ลาว
 รายงานสถานการณ์โรคประจำเดือน
ĉ รายงานสรุปสถานการณ์0156.docx
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแนบวันประชุมอสม.ประจำเดือน มค56  515 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ค. 2556 01:22 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ รายงานสรุปสถานการณ์0256.docx
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแนบวันประชุมอสม.ประจำเดือน กพ56  544 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ค. 2556 01:22 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ รายงานสรุปสถานการณ์0356.docx
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแนบวันประชุมอสม.ประจำเดือน มีค56  712 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ค. 2556 01:22 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ รายงานสรุปสถานการณ์0456.docx
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารแนบวันประชุมอสม.ประจำเดือน เมย56  424 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 พ.ค. 2556 01:22 ดงมะดะ แม่ลาว
ĉ รายงานสรุปสถานการณ์0756.docx
ดู ดาวน์โหลด
  340 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ส.ค. 2556 04:51 ดงมะดะ แม่ลาว
Comments