ระบบคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข

หน้าหลัก|โปรแกรม HCIS|กิจกรรม|ข่าวIT|

แบบสำรวจข้อมูล
Download แบบสำรวจข้อมูล สถานภาพปัจจุบันของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
เอกสารประกอบการประชุม
Download เอกสาร GIS ของสำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
แบบรายงาน-สงป301_49(11/01/49)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ : Download เอกสาร

 

 
 

ติดตั้ง TrendMicro OfficeScan [คู่มือการติดตั้ง] - โปรดอ่านคู่มือก่อนทำการตืดตั้ง !!!
รวมเว็บที่ให้บริการ Free Scan Virus Online ***
Bitdefender
Kaspersky
McAfee
Panda
Symantec
Trend Micro
 
เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัส Worm & Virus Handdy drive ***
Hacked_By_Godzilla!
Hacked_By_8BITS
Hacked_By_1BYTE
AVG Anti-Virus Free Edition 8.0 [47.3 MB]
AVG Anti-Virus Free Edition 7.5.472 [21.7 MB]
เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัส Opaserv, Opasoft ***
เครื่องมือที่ใช้กำจัดไวรัสจาก Symantec
 32.Welchia.Worm Removal Tool. - remove ping bomb!!!
 32.Blaster.Worm Removal Tool.
 32.Mumu.B.Worm Removal Tool.
 32.Nimda.A@mm Removal Tool.
 32.Nimda.E@mm Removal Tool.
 32.Klez.gen@mm Removal Tool.
 32.Bugbear@mm Removal Tool.
 32.Brid.A@mm/W32.Funlove.4099 Removal Tool.
Other emoval Tool from Symantec.
ข้อมูลไวรัสจาก ThaiCERT(NECTEC)