Oferujemy:

profesjonalną oprawę obrazów, fotografii, rysunków, dyplomów, plakatów, certyfikatów

• konserwację dzieł sztuki, grafiki, rysunków, akwareli, pasteli

• konserwację rękopisów, starych druków, inkunabułów, dokumentów

• oprawę aktów notarialnych oraz konserwację i oprawę ksiąg sądowych, ksiąg metrykalnych i ksiąg USC

• konserwatorski montaż ekspozycji w muzeach i w galeriachZapraszamy do naszej pracowni na ul. Wolnica 7/8 w Poznaniu: 

od poniedziałku do piątku: 10:00 - 18:00, w soboty: 10:00 - 14:00