Добре дошли!

Село Търничени се  намира в Розовата долина в подножието на Стара планина и Източно то средногорие.Селото отстои на 12 км. северозападно от град Павел баня , и е само на 1 км. асфалтов път южно от Подбалканската шосейна и железопътна линая.

Търничени, Павел баня
Основните дейности на дома са съобразени с изпълнението на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги,регламентирани в ППЗСП на ЗСП

Домът е открит през 1999 год. ,помещава се в двуетажна сградата  с площ от 147 кв.м.      Капацитетът е 20 места без отделение за лежащо болни.Потребителите получават 24 часова грижа,включваща комплекс от социални услуги,съобразени с индивидуалните потребности и желания.