preken

Op deze pagina treft u de preken aan vanaf mijn afscheid uit Utrecht Zuilen op zondag 8 juni 2008 tot mijn afscheid op zondag 18 juni 2017 van Berlicum-Rosmalen, waarbij ik tevens met emeritaat ging. Ik voeg hier ook nog preken aan toe die ik tijdens mijn emeritaat heb gehouden

2020

18 oktober 2020 (De Hoef)
Mattheüs 22:15-22
Van vraagteken naar uitroepteken

5 april 2020 (Oudewater, online kerkdienst)
Matteüs 21:1-11
De Heer heeft ons nodig


2019

25 december (in de Hoef)
God-met-ons
Matteüs 1:18-25

17 november 2019 (De Meern)
Zadok de Sadduceeër
Lucas 20:27-38 (en Exodus 3:1-15)

27 oktober 2019 (Maarssen)
Een unieke kans
Lucas 18:9-14

13 oktober 2019 in de Oranjekapel in Utrecht Zuilen
Kyrie en gloria
Lucas 17:11-19 (en 2 Koningen 17:5-7,24,29-34)

29 september in de Ark (Maarssenbroek)
De steen in de vijver, steeds bredere kringen...
Handelingen 9: 1-19a (1 Samuël 26:7-18)

7 juli 2019 in Maartensdijk
"Back to the roots"
(Jesaja 66:10-14 en) Lucas 10:1-20

7 april 2019 in Oudewater
"Iemand plantte een wijngaard"
Lucas 20:9-19 (en Jesaja 58:1-10)

27 januari 2019 in de Hoef
Gij bij mij
Psalm 23

6 januari 2019 in de Mare kerk in De Meern
Aftasten op hoop
Matteüs 2:1-12 (en Jesaja 60:1-6)


2018


30 december 2018 in de Hoef
Kerstfeest voor de oudere mensen
(Jesaja 61:10-62:5 en) Lucas 2:36-40

5 augustus 2018 in de Hoef
De gebarsten kruik
Marcus 7:1-23

10 juni in Berlicum
Van obstakel naar hobbel
Marcus 4:1-20

13 mei zondag "Weeskind"
"...geen ruimte voor angst"
1 Johannes 4:16b-21 (en Exodus 19:1-11 en Johannes 17:20-23)

1 april Paaszondag (de Hoef, doopdienst)
Bij name genoemd en geroepen
Johannes 20:1-18

25 maart (Palmpasen, Zuylenstede, Utrecht)
Wie zou jij willen zijn?
Marcus 11:1-11

4 maart Oudewater
Een tegendraads verhaal met een dubbele bodem
Johannes 2:13-22

14 januari (Maarssen)
Kanazondag
Johannes 2:1-11


2017

26 november (laatste zondag kerkelijk jaar)
Loslaten
Genesis 12:1-9

18 juni 2017 (afscheidsdienst)
afscheidspreek
orde van dienst
Genesis 33:1-17 en Efeze 3:14-21

4 juni (Pinksteren)
Code Oranje
Handelingen 2:1-13

14 mei
In het huis van de Vader
Johannes 14:1-14 (m.n. vs.2a)

7 mei
Talenten - Waar ben je goed in (Kerk voor jou)
Matteüs 25:14-30

16 april (Pasen, belijdenisdienst)
De zevende hoofdzonde - de luiheid
Matteüs 28:1-10

9 april (Palmpasen)
De zesde hoofdzonde - de woede
Matteüs 21:1-13

26 maart
Vijfde hoofdzonde - de gulzigheid
Johannes 6:1-15

19 maart
Vierde hoofdzonde: de jaloezie
Genesis 4:1-16

5 maart
Derde hoofdzonde: de wellust
Hooglied 4:1-5:1 en Matteüs 4:1-11

26 februari
Tweede hoofdzonde: de hebzucht
Exodus 22:21-27 en Matteüs 6:19-24

12 februari (jubileumdienst 40 jaar predikant)
Eerste hoofdzonde: de hoogmoed
Spreuken 6:16-19 en Matteüs 23:1-12

22 januari Gebedsweek voor de Eenheid
Jouw hand, mijn glimlach
Genesis 33 en Matteüs 5:23 en 24

8 januari Drie Koningen/Doop van Jezus
Je houdt het niet droog
Matteüs 3:13-17

1 januari 2017
Waar is het om begonnen
Genesis 1

31 december
Behoed mij als de appel van uw oog
Psalm 17, m.n. vs.8a


2016

25 december (kerstmorgendienst)
Sprekend de Vader
Johannes 1:1-14 (en Jesaja 52:7-10)

24 december (kerstnachtdienst)
Als appelbloesem in de winter
De orde van dienst

11 december (Derde zondag van Advent)
De woestijn zal bloeien...
Jesaja 35 (en Mat.11:2-6)

27 november (Eerste zondag van Advent)
Dromen van vrede
Jesaja 2:1-5 (en Romeinen 13:8-14)

20 november (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar)
Over engelen
Handelingen 12:1-19

6 november (Kerk voor jou)
Over het Avondmaal
Lucas 9:10-17

16 oktober
Het lijkt wel een bloementuin
Efeze 1:3-14

2 oktober (startzondag)
Wie ben jij?
Genesis 32:23-33

25 september (Vredeszondag)
Het luistert nauw
1 Koningen 3:1-15

11 september
In de leer bij een crimineel?
Lukas 16:1-9

4 september
Waarom ben je er?
Genesis 1 en 2

28 augustus
Op weg naar Jeruzalem
Lucas 14:25-35

17 juli (afsluitingszondag)
Het is niet wat het lijkt
Lucas 10 38-42

10 juli
Obadja, ons tot voorbeeld...
1 Koningen 18:1-16

26 juni
Doopdienst
Geraakt door Jezus
Lucas 9: 57-62 en Galaten 5:22-25

29 mei Kerk voor jou
Ook jij hoort erbij!
Lukas 19:1-10

22 mei (Trinitatis)
Een ander mens?
Johannes 3:1-16

15 mei (Pinksterzondag)
Zingend te binnen brengen
Handelingen 2:1-13 en 2:41-47
orde van dienst

17 april 4e zondag van Pasen
Een vonk van herkenning...
(Numeri 27:12-23 en) Johannes 10:22-30

27 maart Paaszondag
Met Maria mee
Johannes 20: 11-18

20 maart Palmpasen
David bij de les
1 Samuël 25

6 maart Vierde zondag in de 40dagentijd
Klein Pasen
Richteren 4 en 5

28 februari Derde zondag van de 40dagentijd
De keuze is aan ons
Jozua 2 en 6:15-17

14 februari Eerste zondag van de 40dagentijd
Het woord aan Eva...?
Genesis 3 (en Lucas 4:1-13)

31 januari 2016 (doopdienst)
1 Petrus 3:13-22
De doop... een bede om een goed geweten

2015

31 december (Oudejaarsavond)
Daar kom je 's nachts je bed voor uit
Psalm 1

25 december 2015 (Kerstmorgen)
Een God die "kampeert"
Johannes 1:1-14

24 december (Kerstnachtdienst)
Stille nacht...
Jesaja 8:23-9:6 en Lucas 2:1-20

13 december 2015 (3e zondag van Advent)
Een oefening in aandacht
Lucas 1:39-56

29 november (1e zondag van Advent)
Verrassing!
Lucas 1:5-25

22 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar)
Schuilen
Psalm 16

1 november (7e zondag van de herfst, doopdienst)
Gewaagd?!
Job 19:23-29

18 oktober (5e zondag van de herfst)
Ubi caritas et amor...
Psalm 133 (Marcus 10:35-45)

4 oktober 3e zondag van de herfst
"Over grenzen gesproken"(startzondag)
Genesis 28:10-22

20 september 1e zondag van de zomer
Erfdeel...
1 Koningen 21

30 augustus 11 e zondag van de zomer
Klein kan veel
David en Goliat en Matteüs 13:31-33

23 augustus 10e zondag van de zomer
Geen spoor zonder dwarsliggers
1 Koningen 16:29-17:7

12 juli 4e zondag van de zomer
Afsluitingszondag
Bellen blazen
Marcus 6:6b-13

28 juni 2e zondag van de zomer
Wie ben je?
Marcus 5:1-20

21 juni Oecumenische openluchtdienst
Zonder dak? Onder dak!
Marcus 8:1-10

24 mei Pinksterzondag
Rond de zeven mandala's
Handelingen 2:1-13

10 mei 6e zondag van Pasen
Zonder vriendschap kun je niet
Prediker 4:7-12 en Johannes 15:12-17

19 april 3e zondag van Pasen
Het kwaad gekeerd
Esther 8:3-9:2, 9:20-23 en 10:1-3

5 april Pasen
Heilzame onthutsing
Esther 7:1-8:2 en Marcus 16:1-8

29 maart Palmpasen - 6e zondag van de 40 dagentijd
De rollen omgekeerd
Esther 5:14-6:14 (en Marcus 11:1-10)

15 maart 4e zondag van de 40 dagentijd
Kom ik om, dan kom ik om
Esther 4 (en Johannes 6:1-15)

1 maart 2e zondag van de 40dagentijd
Tegen de stroom...
Esther 2:21-3:15 en Marcus 9:2-10

22 februari 1e zondag van de 40dagentijd
Verborgen
Esther 2 en Marcus 1:12-15

1 februari (dienst van Schrift en Tafel)
"Tot mijn gedachtenis"
Exodus 12:1-14 en 1 Korinte 11:17-33

11 januari (2e Jubileumdienst)
Oud en nieuw
Marcus 1:1-11

4 januari (Driekoningen)
Met minder kan het niet...
Psalm 72 en Matteüs 2:1-12

2014

31 december (Oudejaarsavond)
Verlangen
P
salm 42 (en Openbaring 22:1-5)

25 december (Kerstmorgendienst)
Godsontmoeting
Lucas 2: 1-20

24 december (Kerstnachtdienst)
Geen plaats?!
Diverse teksten verwerkt in het Nieuw Kerstoratorium
van Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

14 december (3e zondag van Advent)
Signalen
Jesaja 65:17-25

30 november (1e zondag van Advent)
Niet meer maar anders
Psalm 24 en Marcus 13:(24)33-37

23 november (Laatste zondag kerkelijk jaar)
Tranen in Gods kruik
Psalm 56 en Matteüs 5:2-12

2 november (Jubileumdienst)
Waar het om is begonnen...
Genesis 1 en Handelingen 2:41-47

5 oktober (startzondag)
Wie viert die blijft!
Exodus 20:8-11

28 september
Bidden helpt
Psalm 139:1-12,23 en 24 en Lucas 11:1-13

21 september
Vredeszondag
Slim als de slangen, op koers als de duiven
Matteüs 10:(11-)16 en Jesaja 11:1-10

7 september
Oecumenische dienst op Coudewater
Over het verschil maken en opnieuw beginnen
Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20

31 augustus
Een billboard in je hart
Habakuk

24 augustus 2014
Aan de rand van de afgrond
Hosea 4:1-6 (Matteüs 16:21-27)

17 augustus 2014
De tegenstem
Amos 9 (en Matteüs 15:21-28)

13 juli 2014
God dichtbij
Lucas 17:20-21

6 juli 2014 - Afsluitingszondag
Vlinder je mee?
Psalm 8

29 juni 2014
Tegengif
Jeremia 29:1,4-14

8 juni 2014 (Pinksteren)
Een slinger... om op te hangen?
Handelingen 2:1-21

25 mei 2014
Uit je dak
Psalm 150 (muziekdienst)

18 mei 2014
Lef en liefde
1 Petrus 3:13-18 (en Johannes 14:1-14)

11 mei 2014
"Het is zoals het is"?!
1 Petrus 2:11-25

4 mei 2014
"Het is de Heer!"
Johannes 21:1-14

20 april 2014 (Pasen)
Wat breekt de ban?
De Emmaüsgangers

17 april
Over Judas
Matteüs 26, 17-25

13 april 2014 (Palmpasen)
Het statussymbool van Jezus
Matteüs 21:1-9

30 maart 2014 (4e zondag van de 40 dagentijd)
Zien en zien is twee
1 Samuël 16:1-13 (en Johannes 9:1-13)

23 maart 2014 (3e zondag van de 40dagentijd)
Het gaat weer stromen. Over water uit de rots.
Exodus 17:1-7 (en Joh.4:5-26)

16 maart 2014 (2e zondag van de 40dagentijd)
Er gaat ons een licht op!
Exodus 33:18-23 (en Matteüs 17:1-9)

9 maart 2014 (1e zondag 40dagentijd)
Mens waar ben je?!
Genesis 3 en Matteüs 4:1-11

23 februari 2014
Meer dan het gewone
Matteüs 5:38-48

16 februari 2014
Een uitgestoken hand
Matteüs 5:17-26

9 februari 2014
"De kerk moet iets aan Jezus gaan doen!"
Matteüs 5:13-16

2 februari 2014
Om niet te vergeten...
Matteüs 5:1-12

26 januari 2014
Wereldwijd eenheid dichtbij (oec. dienst)
1 Korintërs 12:12-18

12 januari 2014
Een diep geheim: een doop-geheim
(Jesaja 42:1-7 en) Matteüs 3:13-17

5 januari 2014 Drie Koningen (Kerk voor jou+)
Het mooiste geschenk
Matteüs 2:1-12

2013

31 december Oudejaarsavond
Het goede en De Goede
Psalm 4

25 december 1e Kerstdag
Van wie ben jij er één? (Maria)
Lucas 2:1-20

24 december Kerstnachtdienst
"
Gij zult een kind vinden..."
Jesaja 8:23-9:6 en Lukas 2:1-16

22 december 4e zondag van advent
"Van wie ben jij er één?" (Bathseba)
2 Samuël 12 en Matteüs 1:106

15 december 3e zondag van advent
"Van wie ben jij er één?" (Ruth)
Ruth 4 en Matteüs 1:1-6

1 december 1e zondag van advent
"Van wie ben jij er één?" (Tamar)
Genesis 38 en Matteüs 1:1-3a

17 november Doopdienst
Wat een wonder!
2 Koningen 5:1-19a

3 november Oogstdienst
Wat heb je in huis?
2 Koningen 4:1-7

20 oktober
Een kleine dosis van dit medicijn
1 Koningen 19:19-21 (en Lucas 9:57-62)

6 oktober (startzondag) door ds. Piet Vliegenthart
"Er zit muziek in de kerk" (Jaarthema)
Handelingen 16:25-31

29 september
De rijke man en de arme Lazarus
Lucas 16:19-31

8 september
Kies dan!
Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33

1 september Oecumenische openluchtdienst Engelenstede
Er zit muziek in de kerk - muren moeten vallen
Orde van dienst
Jozua 6

25 augustus (10e zondag van de zomer, dienst van Schrift en Tafel)
Bevrijdend
Lucas 14:1-14

11 augustus (8e zondag van de zomer, doopdienst)
In de slaap...
Psalm 127

7 juli (3e zondag van de zomer)
Word wie je bent.
Lucas 18:9-14

23 juni (1e zondag van de zomer)
Trekt Jezus ons over de streep?
Lucas 6:27-38

9 juni (2e zondag na Trinitatis)
Een dag uit het leven van een vrouw uit Naïn
1 Koningen 17:17-24 en Lucas 7:11-17

2 juni (1e zondag na Trinitatis)
Een bijzonder verhaal
Lucas 7:1-10

26 mei (Trinitatis)
Speelruimte
Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-16

19 mei (Pinksteren)
Vonken van de Geest
Joël 3:1-4 (ook wel: 2:28-32) en Handelingen 2:1-13

5 mei
Vrede geef Ik u
(Joël 2:21-27 en) Johannes 14:23-29

21 april
Tot ziens op Patmos
Openbaring 3:7-13 en 22:16-21 (daags na een musical)

14 april
De stad van God
Openbaring 21:9-27

7 april (doopdienst)
"Zie, Ik maak alle dingen nieuw"
(Johannes 20:19-23 en) Openbaring 21:1-7

31 maart (Paaszondag)
Van intiem naar wereldwijd
Johannes 20:11-20 en Openbaring 21:1-7 en 22:1-5

28 maart (Witte Donderdag)
Halleluja!
(Johannes 13:1-15 en) Openbaring 19:6-10

24 maart 2013 (Palmpasen)
6e zondag van de 40dagentijd
Trouw blijven
Lucas 19:29-44 en Openbaring 17

10 maart 2013
4e zondag van de 40dagentijd
Een grote verrassing
(Lucas 15:25-32 en) Openbaring 4:1-8 en 5:1-10

3 maart 2013
3e zondag van de 40dagentijd
Onthullend
(Lucas 13:6-9 en) Openbaring 2:1-7 en 3:14-22

24 februari 2013
2e zondag van de 40dagentijd
Een nieuw zicht
Openbaring 1:10-20 (en Lucas 9:28-36)

17 februari 2013
1e zondag van de 40dagentijd
De onthulling van Jezus Christus
Openbaring 1:1-11 (en Lucas 4:1-13)

3 februari 2013
Om wakker van te liggen...
Lucas 4:14-30

27 januari (dienst van Schrift en Tafel)
Op elkaar aangewezen
1 Korinte 12:12-31

13 januari ( de doop van Jezus)
Diep adem halen
(Jesaja 40:1-11 en) Lucas 3:15-22

6 januari (Driekoningen)
Goud, wierook en mirre...
Matteüs 2:1-12 (Jesaja 60:1-6)

2012

31 december (oudejaarsavond)
Minder is meer
Psalm 84 (en Lucas 2:21-24)

25 december (1e kerstdag)
De os en de ezel
Jesaja 1:2 en 3, Jesaja 11: 1-10, Lucas 2

24 december (kerstnacht)
Kind ons geboren.... niet overmeesterd
n.a.v. het Klein Kerstoratorium van Huub Oosterhuis
(zie orde van dienst)

23 december (4e zondag van Advent)
Door het nulpunt heen...
Micha 5, 1-4a

16 december (3e zondag van Advent)
Daar word je stil van...
Sefanja 3:14-20 (en Lucas 3:7-18)

2 december (1e zondag van Advent)
Het gaat stromen...
Zacharia 14:9-14

25 november (laatste zondag kerkelijk jaar)
Ik ben er voor jou....
Psalm 139

18 november (doopdienst)
De grote verandering... Zonder bagage
Romeinen 6:1-14
lied van Ramses Shaffy Zonder Bagage

4 november
De ondersteen boven (dankstond gewas en arbeid)
Job 28

28 oktober
Wees maar een bijtertje
Marcus 10:46-52 (Bartimeüs)

21 oktober (belijdenisdienst)
Eén woordje slechts
Matteüs 7:24-27

7 oktober (startzondag, Golfslag van de tijd)
Ik ben het
Marcus 6:45-52

30 september (2e zondag van de herfst)
Zout... in jezelf
Marcus 9:38-50

9 september (12e zondag van de zomer)
Een god onderlangs
Marcus 8:27-9:1

2 september (11e zondag van de zomer)
Zien en zien is twee
Marcus 8:22-26 (en Zacharia 8:4-8, 20-23)

26 augustus (10e zondag van de zomer)
Al het goede is in drieën
Marcus 8:1-21

12 augustus (8e zondag van de zomer)
Zij houdt Jezus bij de les...
Marcus 7:24-30

15 juli (4e zondag van de zomer)
Radicaal...
Marcus 6:6b-13

8 juli (3e zondag van de zomer)
Wat is er toch gebeurd?
Marcus 6:1-6a

1 juli (2e zondag van de zomer)
"Hem even aan te mogen raken"
Marcus 5:22-43

24 juni (1e zondag van de zomer)
Houdt u van vliegeren? (afsluitingszondag)
Ruth 4

17 juni (2e zondag na Trinitatis)
Waagstuk in de nacht
Ruth 3 (en Marcus 4:26-34)

3 juni (zondag Trinitatis)
Geloof, liefde, hoop...
Ruth 2 (en Handelingen 2:41-47)

27 mei (Pinksterzondag)
Het gewone leven
Ruth 1 en Handelingen 2:1-13

13 mei (dienst van Schrift en Tafel)
Vriendschap
Johannes 15:9-17

6 mei (doopdienst)
Niet in de breedte, wel in de diepte
Johannes 15:1-8

22 april
Liefde van de Eeuwige
Johannes 21:15-23

15 april (doopdienst)
Door het leven getekend
Johannes 20:24-27 (19-31)

8 april
Pasen
Ezechiël 37:1-14 en Johannes 20:11-18

5 april (witte donderdag)
Het moet anders
Ezechiël 34:1-16, Johannes 13:1-5, 12-15

1 april (Palmpasen)
Horen en doen
Ezechiël 33:30-33 en Marcus 11:1-10

18 maart (4e zondag van de 40dagentijd Laetare)
Ezechiël uit zijn dak
Ezechiël 17:1-10, 22-24 en Johannes 6:1-15

11 maart (3e zondag van de 40dagentijd)
Het gaat om jou!
Ezechiël 14:12-23 (en Johannes 2:13-25)

4 maart (2e zondag van de 40 dagentijd)
Zwijgen...
Ezechiël 3:22-27 en Marcus 9:2-9

26 februari (1e zondag van de 40 dagentijd)
Een vonk die overspringt?
Ezechiël 3 4 tot 15 (en Marcus 1:12-15)

12 februari
Uit je dak!
Marcus 2:1-12

5 februari
Compassie
Marcus 1:40-45

29 januari
Bevrijdingsdag
Marcus 1:21-28

15 januari
Kanazondag
Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11

8 januari
Sporen van Licht
Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12

1 januari
Over de drempel
Numeri 6:22-27

2011

31 december (oudejaarsavond)
Hij kent ons...
Psalm 103

25 december (kerstmorgen)
Koning in een kribbe
Jesaja 52:7-10 en Lucas 2:1-18

24 december (Kerstnacht)
In de hoge... en op aarde
Jesaja 8:23-9:6 en Lucas 2:1-20

18 december
Een ruwe schets
Richteren 16:1-3 (en Lucas 1:26-38)

11 december
Bij de gratie Gods
Richteren 13 (en Fil.4:4-7)

27 november
Lied van Debora
Richteren 4 en 5:6-7,24-31

20 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar)
De les van de vijgenboom
Matteüs 24:14-35

13 november
Talent voor de liefde
Matteüs 25:14-30

30 oktober
Waar het om gaat...
Spreuken 9 en Matteüs 25:1-13

23 oktober
Onlosmakelijk verbonden?!
Deut.6:4-9 en Matteüs 22:34-40

9 oktober 2011
Het begin van de kerk
Matteüs 22:1-14 (en Jesaja 25:6-9)

18 september 2011
Ieder mens een veilig bestaan (vredesweek)
Matteüs 20:1-16

11 september 2011 dertiende zondag van de zomer
vergeving
Exodus 32:7-14 en Matteüs 18:21-35

4 september twaalfde zondag van de zomer
Provocatieve actie
Ezechiël 33:7-11 en Mattheüs 18:15-20

28 augustus 2011 elfde zondag van de zomer
Geloven dat het kan
Jeremia 7:21-28 en Matteüs 17:14-20

24 april Pasen
Hier raak je niet op uitgekeken
Genesis 2:4b-25, Kol.3:1-4 en Johannes 20:11-18

21 april witte donderdag
In de hof van Getsemané
Exodus 12:1-16 en Matteüs 26:30-46

17 april Palmpasen
Koppige liefde
Matteüs 21:1-11 en Zacharia 9:(9 en 10)

3 april
Hoe is het mogelijk?
Johannes 9:1-17

27 maart
Het gaat stromen
Johannes 4:5-26

20 maart
Uitstraling
(Exodus 24:12-18 en) Matteüs 17:1-9

13 maart
De uiteenwerper
Genesis 2:15-3:9 en Matteüs 4:1-13

27 februari
Je kunt niet, je hoeft niet, je mag...
Matteüs 6:24-34

20 februari
"Slaat iemand u op uw rechter wang..."
Exodus 20:1-17 en Matteüs 5:33-48

6 februari
Weten jullie niet dat....?
1 Korinte 3:9-17 en Matteüs 5:13-16

30 januari (in Sint Michielsgestel)
Wat geen oog heeft gezien
1 Korinte 2:6-16 en Matteüs 5:10-12

23 januari
Het kruis van Christus, core business van de kerk?
1 Korinte 1:18-2:5 en Mat.4:18-22

9 januari
Terug naar de bron
1 Korinte 1:10-17 en Mat.3:13-17

2 januari
De goede toon...
1 Korinte 1:4-9 en Mat.2:1-12

2010

31 december
Leer ons onze dagen tellen...
Psalm 90 en Lucas 2:21-24

25 december
Prettig gestoord
Micha 5:1-4a, Lucas 2:1-14

24 december (kerstnachtdienst)
Klein Kerstoratorium van Huub Oosterhuis/Antoine Oomen
orde van dienst
overdenking

19 december (4e zondag van Advent)
Advent: Tegen de klippen op...
Micha 7:1-7, 18-20 en Mat.1:18-25

12 december (3e zondag van advent)
Waar het op aankomt
Micha 6:1-8

8 november (1e zondag van advent)
Ik zie, ik zie... Waar droom jij van?
Micha 2 (uit de Groot Nieuws Bijbel) en Romeinen 13:8-14

21 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar)
De laatste adem
Prediker 12:1-7 en Johannes 14:1-3 (Naardense Bijbel)

14 november (doopdienst)
Het gaat stromen
Lucas 19:1-10 (Zacheüs)

31 oktober hervormingsdag (25 jaar cantorij)
Zingt een nieuw lied
Psalm 98 en Efese 5:14b-21

17 oktober
Een vraag van ons- een vraag van God
Lucas 18:1-8

3 oktober
startzondag
Op Adem

26 september doopdienst
Worden als een kind
Lucas 18:15-17 (en Psalm 8)

5 september
De nanotechnologie van het koninkrijk van God
Lukas 13:18-21 (en Ezechiël 17:22-24)

29 augustus doopdienst
Over verloren, vinden en vreugde
Lukas 15:1-10

18 juli afsluitingszondag
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk (Karel Eykman)
De kerk... een lichaam
1 Korinthe 12:12 e.v.

11 juli Thomasviering
Op weg
Genesis 12:1-9 (Woord voor Woord0

4 juli
Verrassend nieuw
Lucas 15:11-32 (de verloren zoon)

27 juni
Wie is mijn naaste?
Lucas 10:25-37 (en Deut.30:11-16)

6 juni
doopdienst
Genesis 1:1-13 en Matteüs 3:13-17

30 mei
Goudkorrels - over Prediker
Prediker 1:1-11 en Johannes 3:1-8

23 mei (Pinksteren)
Bezoek van de Pinksterduif (een spel)
Welkom Pinksterduif
Genesis 8:6-12 en Handelingen 2:1-13

9 mei (dienst van Schrift en Tafel)
Tot in alle poriën van ons bestaan
Exodus 23:1-17 (en Johannes 14:23-29)

2 mei (bevestigingsdienst)
Blijf bij je Bevrijder
Exodus 20:1-17 (en Johannes 13:31-35)

25 april (doopdienst)
Je grondhouding
Exodus 17:8-16 (Johannes 10:22-30)

11 april (doopdienst)
Het bittere wordt zoet
Exodus 15:22-27

4 april (Pasen)
Een pad door de zee
Exodus 14:15-15:1,19-21 en Gezang 208

1 april (witte donderdag)
Drie lichtstralen
Exodus 12:1-28 en Johannes 13:1-5,12-15

28 maart (Palmpasen)
Een drieluik
Exodus 11:1-10 en Lukas 19:29-40

14 maart
Dicht op de huid
Exodus 7:8-25

7 maart
Feest in de woestijn
Exodus 5,6,7:1-7

28 februari
Geen welgebaande weg
Exodus 4:18-31

21 februari
Vuur dat niet verteert
Exodus 3:1-18

7 februari
Het geboortekaartje pas laat verstuurd
Exodus 2:1-10

31 januari
Bij name gekend
Exodus 1

24 januari (dienst van belijdenis en doop)
Alleen de liefde telt
1 Korinte 13

3 januari
Hoe is het mogelijk? (over de wijzen uit het oosten)
Matteüs 2:1-12

2009

31 december (oudejaarsavond)
Er staat niet wat er lijkt te staan
Psalm 131

25 december (kerstmorgen)
Het licht schijnt overal
Lucas 2:1-14

24 december (kerstavond)
Weest niet bevreesd
Lucas 2:1-20

13 december (3e zondag van advent)
Vijf gouden kerstballen
Lucas 1:39-56

6 december (2e zondag van advent)
Zelfvergetelheid
Lucas 1:26-38

29 november (1e zondag van advent)
De hemel die de aarde raakt
|
Lucas 1:5-25

22 november 2009 (gedachteniszondag)
Wie met tranen zaaien
Psalm 126

15 november 2009
Anders kijken
over Marcus 12:38-13:2

1 november 2009
Is er leven na de dood
over Marcus 12:18-27

11 oktober 2009
Een liefdevolle uitnodiging
Marcus 10:17-27

27 september 2009 doopdienst
Guerrilla's van Gods liefde
Marcus 9:38-50

20 september 2009 vredeszondag
Het kind in het midden
Marcus 9:30-37

6 september 2009
Kind van God in deze wereld
Romeinen 8:14-25

30 augustus 2009
Tweespalt...
Romeinen 7:24 e.v.

23 augustus 2009
Vrede met God
Het verhaal over het gele lint
Romeinen 5:1-11

12 juli 2009
Godsdienst omgekeerd
Handelingen 17:16-34 (Paulus op de Areopagus)

28 juni 2009
Thomasviering
Rijkdom, wat een armoede!?
Brief van Paulus aan de gemeente van het Damrak

7 juni 2009
zondag Trinitatis
Met drie woorden over God spreken

31 mei 2009
Een bijzondere Pinkstergast
bij wijze van preek: over Ruth en Pinksteren

3 mei 2009
De Kiem
1 Johannes 2:28-3:10 (m.n. vs.9)

26 april 2009
Met de beide benen op de grond
1 Johannes 1:1-2:2

12 april Pasen
Een onverwachte vraag
Johannes 20:(1)11-18

9 april witte donderdag
Dienen uit liefde
Johannes 13:1-15

29 maart 5e zondag van de veertigdagentijd
Als de graankorrel.....
Johannes 12:20-33

22 maart 4e zondag van de veertigdagentijd
Brood dat leven geeft
Johannes 6:1 tot 15

8 maart 2e zondag van de veertigdagentijd
Geen woestijn zonder berg
Markus 9:2-10

1 maart 1e zondag van de veertigdagentijd
In de woestijn
Markus 1:12 en 13

15 februari
Sporen van God (bij wijze van preek...)
themadienst voor jong&oud

8 februari
Een dag in het leven van Jezus
Marcus 1:29-39

1 februari
Gast-vrijheid
Lucas 10:38-42

18 januari
De J-factor
Jona 3:1-4:3

4 januari
Een preek voor nieuwjaar
Jona 1(korte preek 1e zondag van het nieuwe jaar)

2008

31 december
Een hart onder de riem
Psalm 121 (overdenking oudejaarsavond)

25 december
Leven en zingen
Filippenzen 2:5-11

24 december
Een kind is ons geboren
Jesaja 9:1-6

14 december
Over genade en vreugde
Filippenzen 3:1-16

7 december
Met de blijdschap de diepte in
Filippenzen 1:12-26

30 november
Hoe sta je in het leven?
Filippenzen 1:3-11

23 november
Twee vragen.....
Genesis 44:27-45:28

9 november
In de ander: de Ander
Mateus 25:31 tot 46

2 november
Een barst door het visioen?
Genesis 42 en 43

26 oktober
De gastvrijheid van de Messias
Genesis 41

12 oktober
Wat staat er op het spel?

Genesis 39

5 oktober
De witte veer

Een verhaal over gastvrijheid t.g.v. de startzondag
(Naar een waar gebeurde Quaker-geschiedenis, uit: Baukje Offringa,
Groeien als den boom. Verhalen bij symbolen en thema's uit de bijbel)

28 september
Een verhaal met een klankkast
Genesis 37

21 september in Coudewater
Kiezen voor vrede
n.a.v. Jona 4:11

7 september
Burgerlijk ongehoorzaam
- over Romeinen 13

24 augustus
"Au!"
nav Matteus 16:21-27 (dienst van Schrift en Tafel)

17 augustus
Jezus over de streep getrokken
nav Matteus 15:21-28

27 juli
Zoeken en gevonden worden
nav Matteus 13:44-52

20 juli
Goed en kwaad
nav Matteus 13:24-30

13 juli
De zaaier
nav Matteus 13:1-9,18-23

6 juli
Toerusting
nav Matteus 11:25-30

29 juni intrededienst in Berlicum-Rosmalen
Over de vrede en het zwaard
nav Jeremia 29:1,4-14 en Matteus 10:34-42

8 juni afscheidsdienst Utrecht Zuilen
Ontzag voor de Ene is het begin van kennis
nav Spreuken 1:8