Extra


Op deze pagina komen bestanden te staan die een tijdelijk karakter hebben.

Zondag 19 maart 2017 Kerk op Schoot
in de Samen op Weg Kerk te Berlicum


De ark van Noach

Je bent van harte welkom op zondag 19 maart vanaf 09:15 uur. De dienst begint om 9:25 uur en duurt ongeveer 20 minuten. Na een korte break met limonade en iets lekkers volgt de kerkdienst.
Nemen de kinderen allemaal hun lievelingsknuffel mee?
Natuurlijk zijn ook je ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, opa’s en oma’s van harte welkom!
We houden bij Kerk op Schoot ook een collecte voor de kerk in Berlicum.
Iedereen is welkom!! De Samen op Weg kerk staat, als je vanuit Rosmalen komt direct bij de ingang van het dorp Berlicum, aan je rechterhand (Raadhuisplein 4).
Nadere inlichtingen: 073 8508730.

Iedereen is welkom!! Zegt het voort!

Hier volgt de muziek van de liedjes die in Kerk op Schoot op 25 september gezongen zullen worden. Alvast om thuis te laten horen... (o.a. m.b.v. WindowsMediaPlayer)

Kun je sparen

Kijk eens om je heen

Noach bouwt een ark (melodie "De wielen van de bus")

Dag, dag zeg maar dag met je hand

Hier vind je de liedteksten van de liedjes.


- o -

liedjes voor jonge kinderen

liedtekstjes voor jonge kinderen (Word bestand)

de muziek die bij deze liedjes hoort (midi files):

1.     Dank U voor deze nieuwe morgen
2.     Een nieuwe dag en nieuw begin
3.     Voor al uw goede gaven
4.     Een liedje bij het eten
5.     Tafelliedje
6.     Kijk eens om je heen
7.     avondgebedje
8.     Handjes gevouwen
9.     Geef mij je hand
10.   Laat de kind'ren tot mij komen
11.   Stil maar, wacht maar
12.   Mooi gemaakt

-o-


januari 2010 enquete leesrooster

In het 1e nummer van de Antenne van 2010 heb ik een artikel geschreven over een enquete binnen mijn gemeente over het volgen van een leesrooster in de wekelijkse eredienst. "Uw mening gevraagd..... Ik hoop op een grote respons!" Wilt u het artikel lezen? Klik hier om het te lezen. Het enqueteformulier kunt u hier downloaden. De enquete is bedoeld voor gemeenteleden van de Samen op Weg gemeente Berlicum-Rosmalen. Indien u van buiten bent kunt u het formulier ook invullen en naar mij opsturen. Wilt u dan wel aangeven dat u geen lid van onze gemeente bent?

Bedankt!!!


maart 2010 enquete leesrooster (2)
Inmiddels is het resultaat bekend van de enquete:
klik hier voor het artikel dat ik hierover geschreven heb voor de Antenne.
En hier voor een uitgebreide weergave van de uitkomst.

                                                                   - o -

januari 2009: wat een schitterende rijp
Begin vorig jaar (2009) maakte ik een serie foto's op een schitterende morgen waarbij alles, de natuur en ook de huizen en kerken, onder een dikke laag rijp zaten. Ik plaats er hier een aantal van in een bijzondere voorstelling. Ik hoop dat ze bij u even mooi openen als bij mij.

winter

- o -

en dan deze uit juli 2009, afsluitingszondag
afsluitingszondagComments