Op deze pagina staan enkele brieven, teksten en liederen voor doop- en trouwdiensten, voor tijden van rouw en voor andere gelegenheden.

dopen 

Lees eerst dit (een brief aan de doopouders)

orde van dienst dopen

doopliederen (diverse) + doopliederen liedboek (zie ook het nieuwe Liedboek nrs. 346-359 en nrs.778-782)

enkele foto's: (1), (2), (3)
                                  (gemaakt door Marius van Pijpen, www.me-dia.nl)

een nieuw dooplied "Door het water mag je gaan": tekst en melodie

Gedicht voor ons kind 

Goud in handen (doopgedicht) (van Chris Lindhout)

                                     - o -

trouwen (aangevuld 26 februari 2009)

Lees dit eerst (een brief aan wie in de kerk willen trouwen)

frame van een trouwdienst

woorden bij de zegening

bijbelteksten

huwelijksliederen en nog een extra lied

voorbeeldliturgie + bijbehorende foto (1) en foto (2)

een mooi gedicht 

                                    - o -

rouw (aangevuld: 12 februari 2012)

De mensen van voorbij (Hanna Lam) 

Aan het einde van het leven (Marijke de Bruijne) 

Als je van iemand houdt (Bonhoeffer) 

Het huis van je lichaam (Marinus van den Berg)

Doe mij binnen gaan (Huub Oosterhuis) 

gedachtenistekst (A.C.Bronswijk) 

Nooit heb ik niets met jou (Huub Oosterhuis) 

Vaarwel 

Stil na het overlijden 

Sterven

                                   - o -

diverse

Onderstaande teksten zijn in allerlei verband te gebruiken. Het zijn teksten waarvan ik, in meer of mindere mate, gemerkt heb dat ze veel mensen aanspreken.

leven zonder liefde is zinloos 

Als de zon (Nelson Mandela) 

zaligsprekingen (Pius Drijvers)

een geloofsbelijdenis

Zegen van Sint Patrick

gedicht bij Ruth