หน้าแรกของครูโดม

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูโดม

ร่วมสร้างห้องเรียนแห่งความสุขไปกับครูโดม 
สามารถติดตาม ภาพกิจกรรมสนุกๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ บุตรศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี