หน้าแรกของครูโดม

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูโดม

ร่วมสร้างห้องเรียนแห่งความสุขไปกับครูโดม 
สามารถติดตาม ภาพกิจกรรมสนุกๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 


นักเรียนชั้น ม.6 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อใช้ในการอ่านสอบ
ได้ที่ ด้านล่างนี้

ให้นักเรียน ม.6 ทุกห้อง ทำแบบสอบถามด้านล่างนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นักเรียนทำแบบสอบถามด้านล่างนี้ขอให้ได้คะแนนเยอะ และเกรด 4

ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ บุตรศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี