Vitajte na našej stránke


Farský kostol sa nachádza

v strede dediny a je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Kostol je pôvodný, gotický zo 14. storočia a je najstaršou stavbou v dedine. Veža bola pristavená na západnej strane kostola neskôr, v rokoch 1518 - 1521. Hlavný vstup do kostola je cez vežu a tvorí ho kamenný vstupný portál. Zaujímavosťou veže je jej ukončenie. Veža nie je ukončená jednoduchým krížom, ako to býva u katolíckych kostolov, ale na veži je položený kráľovský symbol: vankúš so štyrmi rohovými strapcami, na ňom uhorská svätoštefanská koruna s nakloneným krížom. Pod kostolom sa nachádza krypta. Okolo kostola sa zachoval pôvodný opevňovací múr. Za kostolom sa nachádza fara. 
     

    Informácie o dianí vo farnosti:  
    
  
   
  
                    
     

Comments