Dokumentation och NTA

 

                                                                            

Det här är en guide i dokumentation av NTA och annat skolarbete på olika sätt. Guiden är sammanställd av Cecilia Johammar Persson, lärare och NTA samordnare i Hjo kommun. Här kan du på lära dig dokumentera och integrera med NTA på olika sätt.

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet, öka intresset för naturvetenskap och teknik både hos elever och hos lärare. NTA, utvecklar temalådor och är knutet till Kungliga Vetenskapsakademin. Det finns olika temalådor i naturorienterade ämne samt matematik, för elever från förskolan till åk 9.

Arbetssätt

Att dokumentera alla uppdrag är grunden i NTA. I den här guiden kommer du att få se flera olika sätt att dokumentera på.
Vetenskapsjournal är en vanlig dokumentationsmodell, som dessutom kan se olika ut. Sedan har vi Photo story och Power Point, som är olika slags bildvisningsprogram. Dessa ger dokumentation på datorn och som eleverna dessutom kan spara för att visa sitt lärande. I denna guide ska du få lära dig hur man kan använda sig av Photo story.
Att få in NTA arbetet och hur man kan dokumentera på olika sätt samt hur man kan integrera temalådan i andra ämne ska jag också visa. Dessutom ska jag visa att dagstidningen är ett bra komplement till detta arbete och att tidningen också är bra för språkutvecklingen hos elever, något som NTA arbetet också ger.