Læringsoppdrag‎ > ‎Samfunnsfag‎ > ‎

Samfunnsfagsopplegg til filmen BULLY

18 millioner unge blir mobbet årlig i USA. Bully er en opprivende dokumentarfilm som tar oss med inn i hverdagen til fem barn og deres familier gjennom et skoleår. Deres vitnesbyrd, i tillegg til opptak fra klasserom, skolebusser og kantiner, gir et viktig innblikk i den daglige trakasseringen mange opplever – spesielt i skolesammenheng.

 
Dette undervisningsopplegget (se vedlegg under) er knyttet til temaet mobbing, og er således en viktig del av den generelle delen av læreplanen. Opplegget kan gjerne brukes tverrfaglig.

 

I samfunnsfag er opplegget knyttet til følgende kompetansemål i læreplanen for samfunnsfag Vg1/Vg2:

 

Hovedområde Individ, samfunn og kultur:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge
  • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår og hvilke tiltak som kan motvirke dette

 

ĉ
Solrun Laastad,
11. sep. 2013, 06:42
Comments