Strona główna‎ > ‎

Sprawozdanie

 

Temat projektu:  Do służą równania?

Nauczyciel:  Piotr Podlewski

Przedmiot:  Matematyka

Szkoła:  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie

Uczestnicy (klasa; liczba uczniów):  klasa 1c – 16 osób,  klasa 1d – 17 osób

Produkty finalne projektu:  Opracowanie tematu w programie Word, wykonanie planszy, wykonanie prezentacji

 

Cele projektu:

- pobudzenie uczniów do aktywności twórczej,

- umiejętność wykorzystania technologii informatycznej,

Uczeń:

- umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie,

- umie rozwiązać równanie z jedną niewiadomą,

- umie zapisać treść zadania w postaci równania,

- rozwiąże zadanie tekstowe przy pomocy równania.

 

Przebieg pracy nad projektem:

Na pierwszym spotkaniu przedstawiłem cele projektu, kryteria ocen oraz podałem tematy: „Zapisywanie równań z jedną niewiadomą”, „Liczby spełniające równania”, „Rozwiązywanie równań”, „Rozwiązywanie zadań tekstowych”.

Klasy biorące udział w projekcie podzieliły się na grupy: 1c – 5 grup i 1d – 6 grup a następnie wylosowały tematy.  Projekt został podzielony na trzy części, każda grupa miała do opracowania temat w programie Word, wykonanie planszy dotyczącej równań oraz dla chętnych wykonanie prezentacji. Pierwsze dwa zadania wykonały wszystkie grupy, prezentacje wykonały cztery grupy.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem realizowali projekt, nie było większych problemów z jego realizacją, prace były oddawane w terminie. Realizowane zadania prezentowane były na lekcji matematyki, wykonane plansze zostały wywieszone na gazetce klasowej.

Comments