Paltalk Là Gì ?


Paltalk là một trò chuyện dịch vụ internet cho tiếng nói văn bản, và chat video.Chương trình bè bạn Paltalk là trong một định dạng biểu ngữ miễn phí hỗ trợ,. Nó có một phiên bản quảng cáo miễn phí mà đòi hỏi người sử dụng để đăng ký. Paltalk chỉ có sẵn cho người dùng cửa Microsoft Windows.

Dịch vụ này cung cấp truy cập đến một số phòng video-kích hoạt ngàn trò chuyện mà trong đó người dùng có thể tương tác một ngày-một hoặc với các nhóm lớn của người dân đồng thời. Ngoài ra, Paltalk đôi như là một dịch vụ nhắn tin tức thì thông thường, cho phép người dùng tương tác qua Yahoo, ICQ, AIM / AOL sứ giả với một danh sách bạn thân duy nhất.


Giới Thiệu Đồ Chơi Website