SEZNAM POKUSŮ

V rámci mé bakalářské a diplomové práce jsem vytvořila 25 karet s jednoduchými chemickými pokusy. Karty jsou záznamem o domácím pokusu a jednotlivé karty jsem vytvořila tak, aby byly jednoduché a výstižné.

Každá karta se skládá z devíti částí a to z principu, pomůcek, použitých chemikálií, bezpečnosti práce, pracovního postupu, pozorování, obrázku, závěru a nakonec jsem přidala ještě ke každé kartě dvě jednoduché otázky i s odpověďmi. 

Všechny pokusy jsou lehce proveditelé v domácnosti a nejsou nijak nebezpečné. V mé práci jsou sice některé pokusy, u kterých žák pracuje se zápalkami a je tedy nutno dbát zvýšené opatrnosti, ale žáci osmých a devátých tříd, pro které jsou tyto pokusy určeny, jsou už natolik obezřetní, že to pro ně nebude znamenat žádný problém.

Podřízené stránky (25): Zobrazit vše
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 6:58
ĉ
Monika Dušová,
15. 3. 2011 4:45
ĉ
Monika Dušová,
28. 3. 2011 8:03
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 6:58
ĉ
KOROZE.doc
(3718k)
Monika Dušová,
28. 3. 2011 8:02
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 6:59
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 6:59
ĉ
LÁVA.doc
(756k)
Monika Dušová,
4. 10. 2010 6:59
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:00
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:06
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:06
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:07
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:07
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:09
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:09
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:10
ĉ
Monika Dušová,
15. 3. 2011 4:46
ĉ
Monika Dušová,
28. 3. 2011 8:05
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:12
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:12
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:12
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:12
ĉ
Monika Dušová,
15. 3. 2011 4:46
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 6:57
ĉ
Monika Dušová,
4. 10. 2010 7:12
Comments