Espai virtual de

     

  Moisès  Esteban

Guitart


   INVESTIGACIÓ                                                               PERFIL                                                                       DOCÈNCIA

Identitat

Relacions llenguatge, comprensió social i educació

Etica aplicada, ABP, Docencia Universitaria

Altres publicacions

Llibres

Llicenciat en psicologia (1999/2004) i filosofia (2001/2006) per la Universitat de Girona. Realitza el Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE) obtenint el titol de doctor l’any 2008 per la tesi: “La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales implicados”. Amplia estudis a la Universidad de Salamanca (curs acadèmic 2003/2004), a la Universitat de Leeds (Institute of Psychological Science, febrer - març 2006) i la Universidad Intercultural de Chiapas (octubre - novembre 2006 i setembre - gener 2007/2008). Co-fundador i primer president (2000/2004) de l'Associació de Recerca i Promoció Psicològica (ARPP). Coordinador del taller d'ètica aplicada als àmbits professionals de la psicologia de la UdG. Actualment és professor adscrit al departament de psicologia de la Universitat de Girona i membre del grup de recerca "Cultura i Educació".