Публикации

  1. Кременска, Анелия, Добрин Ташев 2008. Електронно обучение по/на чужд език – мултимедийни учебни материали.Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, „Езици и култури в диалог”, Конференция посветена на 120-годишнината на Софийския университет. София, 14-15 декември, 2008. 581 - 591