Výsledky, zapomínání,...

ZAPOMÍNÁNÍ
...stačí kliknout 


Každé dítě má přiděleno číslo, aby nedocházelo k porušování osobních informací.

Comments