Učivo‎ > ‎

Matematika

Čísla do 1000

přidáno: 28. 2. 2012 3:34, autor: Romana Dobiášová

   Procvičujeme čtení čísel, zapisování, řazení na číselnou osu a už i sčítání a odčítání čísel (po stovkách) do 1000.

Násobení 6 + slovní úlohy

přidáno: 23. 11. 2011 4:12, autor: Romana Dobiášová

Násobíme a dělíme 6, řešíme slovní úlohy na: o něco menší, o něco větší
                                                                           několikrát menší, několikrát větší
Zapsali jsme si tabulku do sešitu.

Násobení, dělení

přidáno: 4. 11. 2011 5:26, autor: Romana Dobiášová

Stále násobíme dělíme v oboru násobliky 2, 3, 4, 5.
Pozor na smíšené příklady, přednost má vždy násobení a dělení před sčítáním a odčítáním!
 
Např.: 32 - 4.7= 32 - 28= 4
          2.5 + 3. 2= 10 + 6= 16

Skupinová práce - sčítání a odčítání do 100

přidáno: 18. 10. 2011 4:03, autor: Romana Dobiášová   [ aktualizováno 18. 10. 2011 4:03 ]

Správně zapisujeme slovní úlohu

přidáno: 22. 9. 2011 2:00, autor: Romana Dobiášová   [ aktualizováno 22. 9. 2011 2:26 ]

Zadán - sleduj barvy ze zadání v zápise:
Tatínek šel s Michalem do akvaparku. Michalův lístek stál 20 euro a tatínkův 30 euro.
Kolik stály oba lístky dohromady?
 
Zápis:
Michal . . . 20 euro
tatínek . . . 30 euro
dohromady (celkem) . . . x (podtrhnutý zápis podle pravítka!)
Výpočet:  20 + 30 = x                        (zkouška) zk: 50 - 30 = 20
                               x = 50 euro (jednotky!)
 
Odpověď podle otázky v zadání!!!! Lístky dohromady stály 50 euro.
 
 
 
 

1-5 of 5