Bez názvu‎ > ‎Nástěnka‎ > ‎

Matematika - závěrečný test

přidáno: 1. 6. 2018 2:30, autor: Romana Dobiášová   [ aktualizováno 3. 6. 2018 23:21 ]
V příštím týdnu budeme psát závěrečné testy z  matematiky i českého jazyka. 
 Z matematiky opakovat/procvičovat/připomenout:
- slovní úloha
- sčítání a odčítání  do 1000
- písemné sčítání a odčítání
- příklady se závorkami
- násobení a dělení do 1000 (300 : 100, 14 . 10 apod)
- násobilka
- dělení se zbytkem
- zaokrouhlování

GEO:
- přímka
- úsečka
- bod
- kruh, kružnice (poloměr, průměr, označení)
- útvary, tělesa
- obvod

Comments