nhớ TRUNG HỌC BÌNH LONG

  CỰU HỌC SINH năm học 1965-1972


                                  

                                 ĐOÀN VĂN TIẾT     NH 1965 -1972         email:doanvantiet@gmail.com   phone:0909137208                                                             

NK65-72:  

 DOANVAN TIET                    NGUYỄN VĂN PHI 
TRAN VIET BACH MAI             ĐINH KHẮC THÀNH
 LEVAN PHONG                       
                                                HUYNH LONG QUAN  
VUVAN CHUNG  
 THAI KIM PHUNG 
 NGUYỄN DIÊN HỒNG                                                 DUONGTHI VIET  
 LA THI LUAN  
 NGUYENTHIKIMTHUC  
                                                  NGUYENTHIGAI   

                                                NGUYENTHIMUU
NGUYENVANTHA
 HOANGVANQUANG              NGUYỄN THỊ TỴ
 TRUONGMINHTHUAN
 NGUYENTHI THUAN
 NGUYEN THI BACH CUC      NGUYEN THI LANG
 ĐẶNG THỊ CÚC                                               NGUYEN THI LANH 
NGUYỄN THỊ HỒNG CÚC

TRẦN THỊ MỸ THÌN 

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC TIN CỦA CÁC BẠN

  CÁC BẠN THAM GIA VÀ CUNG CẤP EMAIL, SỐ PHONE ĐỂ BẠN BÈ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI NHAU,ÔN LẠI KỈ NIỆM CŨ, GIÚP ĐỠ NHAU KHI CÓ THỂ