6 bài Lý Luận Chính Trị

THÔNG BÁO THI 6 BÀI LLCT NĂM 2011

đăng 02:48, 10 thg 5, 2011 bởi Ha Thái

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

***

Số: 46 /TB-ĐTN

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 5 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v thi 6 bài Lý luận chính trị năm học 2011

            Nhằm đáp ứng nhu cầu của các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong mảng Tổ chức Xây dựng Đoàn. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn các nội dung và thời gian cụ thể về thi 6 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên cự thể như sau:

 Thi theo hình thức tập trung đã thông báo: dành cho các bạn có kết quả không đạt trong phần thi trực tuyến (kết quả xem trên website Đoàn trường: doantn.hcmus.edu.vn mục 6 bài LLCT và mục tin tức Đoàn-Hội  và bản tin Đoàn trường) và các bạn Đoàn viên còn lại đã tham gia lớp học 6 bài LLCT đợt tháng 4 năm 2011.

a.      Hình thức bài thi: bài thi gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phần tự luận. Các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh truyền thống, lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các vấn đề thời sự, kinh tế, chính trị- xã hội trong nước và quốc tế ( trong ngân hàng câu hỏi 6 bài Lý luận chính trị do Đoàn trường ban hành trên web Đoàn trường). Các câu hỏi tự luận xoay quanh quan điểm, nhận thức của Đoàn viên về những vấn đề kinh tế, chính trị- xã hội trong nước.

b.      Điều kiện được công nhận đạt 6 bài Lý luận Chính trị: Đoàn viên được công nhận đạt 6 bài lý luận chính trị khi có kết quả >=5 điểm cho mỗi phần thi (tự luận và trắc nghiệm).

c.      Thời gian tổ chức thi (dự kiến) và danh sách thi ca thi, phòng thi:

 Đoàn viên cơ sở Linh Trung: ca 1: 13h00-14h30, ca 2 14h45-16h00 ngày thứ bảy 14/5/2011

Đoàn viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ: ca 1: 13h30-14h30, ca 2 14h45-16h00 ngày chủ nhật 15/5/2011.

Các bạn xem ca thi, phòng thi, danh sách thi đã được cập nhật trên website Đoàn trường (doantn.hcmus.edu.vn mục 6 bài LLCT và mục tin tức Đoàn-Hội) và bản thông báo Đoàn trường.

d.      Nội quy tham gia kỳ thi: Đoàn viên tham gia kỳ thi phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Ban tổ chức kỳ thi, cụ thể như sau:

+ Chỉ có những Đoàn viên đã tham gia học, có tên trong danh sách điểm danh của Ban tổ chức lớp học và được Đoàn trường dán danh sách thông báo đi thi mới được vào phòng thi.

+ Đi thi đúng phòng thi, ca, ngày đã được thông báo. Trang phục lịch sự, nghiêm chỉnh. Mọi trường hợp trang phục không nghiêm chỉnh sẽ không được tham gia kỳ thi.

+ Khi vào phòng thi phải xuất trình thẻ sinh viên, ngồi đúng nơi quy đinh theo sự  sắp xếp sơ đồ phòng thi của Ban tổ chức.

 + Trong thời gian thi phải nghiêm túc làm bài, không làm mất trật tự, không được sử dụng điện thoại di động, không tự ý ra vào phòng thi khi chưa có sự cho phép của Ban tổ chức. Tất cả những hành vi làm mất trật tự, ảnh hưởng đến phòng thi sẽ bị xử lý theo quy định của Ban tổ chức kỳ thi, Đoàn trường. Đoàn trường sẽ thông báo tất cả những trường hợp vi phạm nội quy kỳ thi về cho Chi ủy, Ban chủ nhiệm các khoa, phòng CTSV để xử lý học vụ.

 

            Các cơ sở Đoàn có trách nhiệm thông tin cho Đoàn viên tham gia tốt kỳ thi; phối hợp tốt với Ban tổ chức xây dựng Đoàn trong việc triển khai thông tin đến Đoàn viên và tham gia vào việc tổ chức kỳ thi theo hình thức tập trung.

          Đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

 

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn ( thông báo).

- Lưu

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký)

 

 Nguyễn Thái Hà

 

Bài giảng 6 bài LLCT của thầy Hà Trung Thành cho sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ

đăng 08:25, 15 thg 3, 2011 bởi Ha Thái   [ đã cập nhật 08:27, 15 thg 3, 2011 ]


Thông báo thời gian và phòng thi 6 bài lý luận chính trị cho Đoàn viên Khóa 09 - Linh Trung

đăng 06:42, 11 thg 5, 2010 bởi Nguyễn Quốc Phong   [ đã cập nhật 23:04, 10 thg 6, 2012 ]

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________

  

         Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  05  năm 2010

 


THÔNG BÁO

V/v Lịch Thi 6 Bài lý luận chính trị cho sinh viên năm nhất – Khóa 2009

Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên năm nhất khóa 2009 địa điểm và thời gian thi 6 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên như sau:

Địa điểm: Các phòng E203, E204, E302, E303, E304, E305

Thời gian:    Sáng ngày 15/5/2010 (Thứ bảy)

Theo danh sách đính kèm và ca thi theo lớp như sau

Ca thi

Thời gian

Chi Đoàn

Ca thi 1

7h30 – 8h30

09CTT1, 09CTT2, 09CTT3, 09HDH1, 09DCH1, 09DVT1, 09HOH (Đến 0914224), 09KVL

Ca thi 2

9h00 – 10h00

09HOH (Từ 0914226), 09CSH, 09CMT, 09KMT, 09TTH1, 09TTH2

Ca thi 3

10h30 – 11h30

09SHH1, 09SHH2, 09VLH1, 09VLH2

 Chỉ những Đoàn viên đã tham dự lớp học 6 bài lý luận chính trị (theo danh sách điểm danh) mới được tham gia thi. Trường hợp thiếu sót danh sách liên hệ Văn phòng Đoàn cơ sở Linh Trung để điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh từ ngày 12 đến hết ngày 14/5/2010. Gặp a Phong . BTC thi 6 bài Lý luận chính trị không giải quyết các trường hợp đổi ca thi, hoặc đi thi muộn quá 15’ tính từ lúc phát đề thi.

File đính kèm chia theo từng sheet với ca thi và phòng thi cụ thể ghi trong tên sheet.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

 

 

(Đã ký)

 

Trần Tuấn Phương


 

DANH SÁCH THI 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NVC 19.4

đăng 23:14, 13 thg 4, 2009 bởi tran tuan phuong   [ cập nhật 06:17, 17 thg 4, 2009 bởi Tien Nguyen ]

Đây là danh sách thi 6 bài lý luận chính trị cập nhật mới nhất đợt ngày 19.4.2009 tại các phòng máy khoa CNTT (chi tiết xem file) cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Lịch thi và danh sách thi 6 bài Lý luận chính trị - cơ sở Linh Trung - 18/4/2009

đăng 05:53, 9 thg 4, 2009 bởi Nguyễn Quốc Phong   [ đã cập nhật 23:05, 10 thg 6, 2012 ]

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

________________

Số:      /TB -BTV

 

 

 

            Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  04  năm 2009

 
THÔNG BÁO

V/v Lịch Thi 6 Bài lý luận chính trị cho sinh viên năm nhất – Khóa 2008

Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên năm nhất khóa 2008 địa điểm và thời gian thi 6 bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên như sau:

Địa điểm: Các phòng F101, F102, F103, F104, F106

Thời gian:    Sáng ngày 18/4/2009 (Thứ bảy)

Theo danh sách đính kèm và ca thi theo lớp như sau

Ca thi

Thời gian

Lớp

Ca thi 1

7h30 – 8h30

08CMT, 08CSH, 08CTT1, 08CTT2, 08CTT3, 08HDH, 08TTH1

Ca thi 2

8h45 – 9h45

08CTT3 (Từ 0812582), 08DCH, 08ĐVT, 08HOH, 08KMT

Ca thi 3

10h00 – 11h00

08KMT (Từ 0817457), 08KVL, 08SHH1, 08SHH2, 08TTH2, 08VLH

 

Chỉ những Đoàn viên đã tham dự lớp học 6 bài lý luận chính trị (theo danh sách điểm danh) mới được tham gia thi.

Trường hợp thiếu sót danh sách liên hệ Đ/c Nguyễn Phú Tiền ; VPD – 08.38354008 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/4/2009.

BTC thi 6 bài Lý luận chính trị không giải quyết các trường hợp đổi ca thi, hoặc đi thi muộn quá 15’ tính từ lúc phát đề thi.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Tiền

THỜI GIAN HỌC VÀ THI 6 BÀI LLCT

đăng 19:58, 16 thg 3, 2009 bởi tran tuan phuong   [ đã cập nhật 03:06, 3 thg 4, 2009 ]

Học và thi 6 bài Lý luận chính trị:

Thời gian

Giờ

Địa điểm

Nội dung

12/3/2009

13h00 – 16h30

Hội trường PTNK

Học 6 bài LLCT

31/3/2009

13h30 – 16h30

Hội trường B Linh Trung

Học 6 bài LLCT

01/4/2009

8h00 – 11h00

Hội trường B Linh Trung

Học 6 bài LLCT

02/4/2009

8h00 – 11h00

13h30 – 16h30

Hội trường B Linh Trung

Học 6 bài LLCT

2 lớp

18/4/2009

8h00 – 16h30

Linh Trung

Thi 6 bài LLCT

19/4/2009

8h00 – 16h30

Nguyễn Văn Cừ

Thi 6 bài LLCT              

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

đăng 19:54, 16 thg 3, 2009 bởi tran tuan phuong

Đây là ngân hàng câu hỏi 6 bài LLCT tham khảo

1-8 of 8