Главная страница

   ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАРВІНОК» СЕЛА ВЕПРИК

               ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дошкільний навчальний заклад «Барвінок» розрахований на 64 місця.

Функціонує 3 групи : 1 група молодшого віку, 1 група середнього та 1 група старшого дошкільного віку. Контингент дітей залишається сталим. Відвідування малятами ДНЗ становить 99%.

Керує роботою Веприцького дошкільного навчального закладу завідуюча К.І.Куцевол.  Має вищу педагогічну освіту . Стаж роботи на даній посаді складає  27 років.

Виховний процес здійснює 8 педагогічних працівників, троє з яких мають вищу кваліфікаційну категорію.  


Головною метою дошкільного закладу є реалізація особистісно-орієнтованої  моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільнят цілісної картини світу.

                           Пріорітетні напрямки роботи закладу :

-     Збереження фізичного, психічного і духовного здоров я дітей, забезпечення їх повноцінного, гармонійного розвитку.

-     Створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.            

-     Впровадження в педагогічний процес сучасних технологій з метою загального пізнавального розвитку дошкільників та удосконалення педагогічної майстерності кожного педагога.

 

Реалізація поставлених завдань здійснюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Українське довкілля», що забезпечує розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму,пошуку шляхів його реалізації тощо. Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи: інсценування , втілення задуму в образотворчу діяльність, пошуково-дослідницька діяльність, під час виконання проектів пов’язаних з історією розвитку рідного села, вивчення його традицій та звичаїв. Вся ця копітка, але така цікава і захоплююча діяльність знайшла своє місце в міні-музеї «Бабусина світлиця», який створили власними зусиллями педагоги, діти і батьки. Все це дає великий поштовх до розвитку творчості дітей, у яких розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, цікаве.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей. Робота з батьками будується за принципом співпраці, взаєморозуміння, партнерства й чіткої усвідомленості своєї ролі та відповідальності у спільній взаємодії дошкільного закладу і родини.

 

Наш садок «Барвінок» - найчарівніші в світі діти.


Наш садок «Барвінок» - це велика і дружна сім я, зі своїми правилами і традиціями.Дошкільний навчальний заклад «Барвінок» села Веприк розрахований на 64 місця. Контингент дітей залишається сталим. Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом забезпечений повністю.

Головною метою дошкільного закладу є реалізація особистісно-орієнтованої  моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування в дошкільнят цілісної картини світу.

Освітні завдання над якими працює педагогічний колектив:

-     збагачення знань дітей про пріоритети загальнолюдських цінностей;

-     створення сприятливих умов для становлення соціальної компетентності дитини;

-     розширення уявлень дітей про авторитет та людські чесноти;

-     виховання культури діяльності;

-     формування вміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей.

Реалізація поставлених завдань здійснюється згідно Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Українське довкілля», що забезпечує розвиток творчих здібностей дітей,їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму,пошуку шляхів його реалізації тощо. Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи: інсценування , втілення задуму в образотворчу діяльність, пошуково-дослідницька діяльність, під час виконання проектів пов’язаних з історією розвитку рідного села, вивчення його традицій та звичаїв. Вся ця копітка, але така цікава і захоплююча діяльність знайшла своє місце в міні-музеї «Бабусина світлиця», який створили власними зусиллями педагоги, діти і батьки. Все це дає великий поштовх до розвитку творчості дітей, у яких розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, цікаве.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей. Робота з батьками будується за принципом співпраці, взаєморозуміння, партнерства й чіткої усвідомленості своєї ролі та відповідальності у спільній взаємодії дошкільного закладу і родини.


Подстраницы (1): Цікаве для батьків
Comments