Home‎ > ‎Historien‎ > ‎Høymiddelalderen‎ > ‎

Høymiddelalderen i Norge

I Norge regnes høymiddelalderen som tiden mellom 1130 til rundt 1350. 

Den første delen av denne perioden var preget av politiske kamper og mye uro, og helt til ca. 1240 varte opptøyene, som har gitt perioden navnet borgerkrigstiden. 
Borgerkrigstiden framstilt av Peter Nicolai Arbo

Les mer

Etter borgerkrigstiden fulgte en rolig tid i Norge, som ofte blir kalt Norges storhetstid. Folketallet økte, og det var en oppsving i kunst og arkitektur. Kongemakten økte også betraktelig på 1100- og 1200-tallet. Selv om kirken og kongemakten i visse tilfeller konkurrerte kraftig, viste de også tegn til samarbeid i enkelte situasjoner. Et godt eksempel på dette er da den første norske kongekroningen fant sted i 1163. Den nye kongen var Magnus, som da var bare 5 år gammel. 

Den første kroningen: På denne blyantegningen
får vi et inntrykk av hvordan kroningen av kong Magnus foregikk.

Som sagt økte folketallet kraftig utover i høymiddelalderen. Hvordan den tids samfunn formet byene er tydelig på dagens storbyer. Les mer
.

Subpages (2): Borgerkrigene Folkevekst
Comments