หน้าแรก

รงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช จัดงาน
แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 – 7 พฤศจิกายน 2560 ค่าสมัคร 350 บาท


วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560 
            โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช จัดงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
            ในการนี้ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช และมูลนิธิไทยคมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองของประชาชนชาวไทย
จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและ สร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ
อีกท้ังยังเป็นการรวมพลังของ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ของคนไทยทั้งชาติ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย

สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 แบ่งประเภทของกิจกรรม ดังนี้
1. เดิน ระยะทาง 4.7 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท พร้อมรับเสื้อทุกท่าน สำหรับผู้สมัครที่ใส่เสื้อและเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด จะได้รับหมวกที่ระลึก (หมวกที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) ลงทะเบียน ประเภทเดิน (สิ้นสุดเวลารับสมัคร)

2. วิ่ง ระยะทาง 11 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท พร้อมรับเสื้อทุกท่านและเหรียญที่ระลึก ลงทะเบียน ประเภทวิ่ง (สิ้นสุดเวลารับสมัคร)

3. ปั่น ระยะทาง 33 กม. ค่าสมัครท่านละ 350 บาท พร้อมรับเสื้อทุกท่าน สำหรับผู้ที่สมัคร 300 ท่านแรกได้รับเหรียญที่ระลึก (นับเวลาจากการส่งหลักฐานการชำระเงิน) ลงทะเบียน ประเภทปั่น (สิ้นสุดเวลารับสมัคร)
ประเภททีมจะได้รับถ้วยรางวัล ดังนี้
3.1 ประเภททีมใหญ่ยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยรางวัลทีมใหญ่ ลำดับ 1-3 (นับตามจำนวนสมาชิกในแต่ละทีมที่สมัคร)
3.2 ประเภทองค์กรยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยทีมองค์กรส่งเสริมป้องกันโรคอัมพาตยอดเยี่ยมอันดับ 1-3 (นับตามจำนวนสมาชิกที่สมัคร) 

1.รายละเอียด โดยมีประเภทกิจกรรม 3 ประเภทดังนี้
  
    1.1 ประเภทเดิน ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร
    1.2 ประเภทวิ่ง ระยะทาง 11 กิโลเมตร


1.3 ประเภทปั่น ระยะทาง 33 กิโลเมตร
                                                                     
https://sites.google.com/site/dnrhbike/home/17841.jpg?attredirects=0

2.กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เวลา 04.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่บริเวณงาน ตั้งขบวน เดิน วิ่ง ปั่น
เวลา 05.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้าจุดสตาร์ทเพื่อเตรียมตัว
เวลา 05.10 น. พิธีกรขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
เวลา 05.15 น. พิธีกรแนะนำเส้นทางในแต่ละประเภท รวมถึงจุดให้บริการ
เวลา 05.25 น. พิธีกรเชิญตัวแทนกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ
เวลา 05.30 น. พิธีกรเชิญประธานขึ้นบนเวทีเปิดการจัดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ
เวลา 05.35 น. พิธีเฉลิมพระเกียรติ
                        - ประธานในพิธีขึ้นบนเวที
                        - ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คำนับ)
                        - เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                        - ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ (คำนับ)
                        - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน (หันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์)
เวลา 05.45 น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพ ณ แถวการจัดกิจกรรม
เวลา 05.55 น. พิธีกรนำเข้าสู่ช่วงเตรียมตัว การปล่อยตัวกิจกรรมต่างๆ
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
                        ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ
                        ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
                        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท ทุกกลุ่ม เริ่มเข้าสู่เส้นชัย พร้อมรับเหรียญที่ระลึก
3.สถานที่จอดรถใกล้เคียง
 แผนที่สถานที่จอดรถ
https://sites.google.com/site/dnrhbike/home/car.jpg?attredirects=0
รายละเอียดสถานที่จอดรถบริเวณใกล้เคียง 
จุดที่ 1 ลานข้าง Seven ของ บริษัทเอี่ยมเฮง
จุดที่ 2 ปั๊ม ปตท.ประเสริฐสิน
จุดที่ 3 สนามกีฬาตรงข้ามศูนย์อนามัยที่ 9
จุดที่ 4 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
จุดที่ 5 วัดหนองรังกา
จุดที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองรังกา
4.แบบเสื้อ
***รายละเอียดการรับสมัคร
1.ผู้ที่สมัคร/ลงทะเบียน ***ชำระเงินภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 24.00 น.
2.ไม่มีการรับสมัคร/ลงทะเบียนหน้างาน
3.การชำระเงิน 
        - เลขที่บัญชี 407-638366-8 - บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเซฟวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ชื่อบัญชี นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ และ/หรือ นางสิรภัทร วัดกิ่ง และ/หรือ นายวุฒิภัทร สอนใหม่
4.ช่องทางการส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทางไลน์ ตาม QR CODE ด้านล่างนี้


**รับเสื้อ+หมายเลข/bib**
 ณ อาคารปฐมภูมิ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา วันที่
21 - 24 พ.ย.60 เวลา 09.00-20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- คุณวุฒิภัทร(จ๊อด) ผู้ประสานงาน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 08 224 8485 9
          - คุณวนิดา(นิ) ผู้ประสานงาน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 08 495 1927 9
- คุณธมนวรรณ(แพรว) ผู้ประสานงาน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 08 520 0502 0
- คุณสุพรรษา(อ้อม) ผู้ประสานงาน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 09 351 4515 0
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments