chess

Software

XieXieMaster 2.3 - 5.06 MB

Cyclone 3.0 - 15.48 MB

Intella 2u (vô địch 2008) - 17.49 MB

Intella 1.0.7 multiengine 2~8u - 47.71 MB

Sách tiếng Việt

Mai hoa phổ- phản mai hoa (pdf) - 3.5 MB

Mai hoa phổ (bản đã chỉnh sửa.rar) - 555kb

Mai hoa phổ (scan từ original) - 172 MB

Thích Tình Nhã Thú

Bình phong mã cổ điển (chm) - 12mb

Bình phong mã cổ điển (pdf) - 40mb

Pháo đầu mã đội đối bình phong mã- giáp mã pháo - tập 1 (pdf)

Pháo đầu mã đội đối bình phong mã- giáp mã pháo - tập2 (pdf)

Quất Trung Bí Tập 1

Cờ tướng nhập môn

Cờ tướng khai cuộc hiên đại - Lý kim Tường, Trọng Nhân, Hoàng Minh, Hồng Phúc

(pdf) - 48 MB (150dpi)

Cờ tướng khai cuộc hiện đại (pdf) - 23.09MB (72dpi)

Khái niệm về chiến thuật khai cục (chm, pdf)

Bán đồ nghịch pháo (Nửa đường liệt pháo) (pdf)

Bán đồ nghịch pháo (chm)

Tiên ông chỉ lộ (pdf)

Tiên ông chỉ lộ (chm)

Cờ tướng (đọc bằng CCW hoặc Saola V1.6)

  • Mai Hoa Phổ - Vương Tái Việt
  • Danh thủ đối cuộc tuyển - Chuyên đề: Phản Công Mã
  • Đương đầu pháo công phản công mã - Hà Thuận An
  • Những cạm bẫy trong khai cuộc - Trịnh Hàm Hải, Trịnh Thuật Hải

Danh thủ đối cuộc

Bách Cục Tượng Kỳ Phổ

Cẩm nang cờ tướng

300 ván cờ tàn cục

Thí Binh Cục (1, 2)

Pháo đầu mã đội vs bình phong mã (cbl)

Bình Phong Mã hiện đại - tập 1

Bình Phong Mã hiện đại - tập 2

Pháo đầu mã đội - Bình Phong Mã

Cờ tướng khai cuộc cẩm nang

Cẩm nang cờ tướng

Cờ tướng trung cuộc (chm)

Quất Trung Bí

Thuận Pháo hiện đại và cổ điển (pdf)

Những ván cờ tranh cup (chm)

Thuận pháo trực xa lưỡng đầu xà vs song hoành xa

Trần Quới - những ván cờ hay

Cờ chấp mã

Cờ thế toàn tập (chm)

Cờ tướng nhập môn

10 thế pháo chốt thắng sĩ tượng bền (chm) - 356kb

Cờ tàn chốt (chm) - 1,04mb

11 thế đơn xa thắng sĩ tượng bền (chm) - 400kb

Cờ tàn mã (chm) - 1,5mb

111 ván cờ thế

Bình phong mã, etc.

Cờ thế

Cờ thế toàn tập

Cờ tướng nhập môn - Quách Anh Tú, Lê Thiên Vị

Cạm bẫy trong khai cuộc

Cờ thế toàn tập - Ngô Đức Khải

Bố cục động thái 2008

Giáo trình dạy cờ - Vương Gia Lương

Lữ Khâm

1400 ván cờ

Hồ Vinh Hoa chuyên tập - 500 ván

Lữ Khâm - 387 ván

Hồ Vinh Hoa thuận pháo đối cục đại toàn - 173 ván

Hồ Vinh Hoa - 166 ván phản cung

Đọc thêm

Using AdaBoost to Implement Chinese Chess Evaluation Functions

(master thesis)

Computer Chinese Chess 1

Computer Chinese Chess 2

Others (1, 2)

Tim Mann's Chess Pages