45 năm tình ca

Tác giả: Hòai Nam

(audio)

1930: Nguyễn văn Tuyên, Đặng thế Phong

1940: Lê Thương

Văn Cao, phần 1

Văn Cao, phần 2

Dương thiệu Tước

1945~46

Thẩm Oánh, Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ

Thế nào là "nhạc tiền chiến"?

Phạm duy Nhượng, Lê hoàng Long, Tu Mi, Võ đức Phấn

Lưu hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ

Hoàng Giác, Nguyễn văn Khánh, Nguyễn văn Tý

Nguyễn thiện Tơ, Nguyễn văn Quý, Hoàng Dương

Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích

Văn Giảng, Châu Kỳ

Anh Việt, Lâm Tuyền

Tổng kết giai đoạn 1938~54

Hoàng Trọng

Ngọc Bích, Xuân Tiên

Vũ Thành, Đan Thọ

Phạm Duy

Lê trọng Nguyễn

Hoàng Nguyên

Lê mộng Nguyên, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng

Phạm đình Chương, phần 1

Phạm đình Chương, phần 2

Văn Phụng

Hoàng thi Thơ

Nguyễn văn Đông

Tuấn Khanh

Y Vân

Anh Bằng

Minh Kỳ

Lê Dinh

Phạm mạnh Cương, Phạm trọng Cầu

Lam Phương

Trúc Phương

Huỳnh Anh

Khánh Băng

Duy Khánh

Mạnh Phát

Nhật Trường

Hoài Linh

Song Ngọc

Nhật Ngân, Thanh Sơn

Nguyễn Ánh 9

Đỗ Lễ, Bảo Thu

Hoài An, Nguyễn Vũ

Trường Hải, Dzũng Chinh, Hàn Châu

Cung Tiến, phần 1

Cung Tiến, phần 2

Thanh Trang, Anh việt Thu

Phạm thế Mỹ

Trầm tử Thiêng, phần 1

Trầm tử Thiêng, phần 2

Trường Sa

Từ công Phụng

Trịnh công Sơn, phần 1

Trịnh công Sơn, phần 2

Lê Uyên - Phương, phần 1

Lê Uyên - Phương, phần 2

Vũ thành An

Ngô thụy Miên, phần 1