02

Một anh nông dân có má vợ tới thăm, đòi đi coi ruộng. Ngang qua chuồng gia súc, con la bỗng nhảy dựng đá cho bả một cú vô đầu, lăn ra chết ngắc.

Trong đám ma má vợ anh nông dân, cha xứ để ý hễ có bà nào tới chia buồn với ảnh thì ảnh gật đầu nói “Dạ” rồi lầm bầm gì đó. Còn hễ có ông nào tới chia buồn với ảnh thì ảnh lắc đầu nói “Không” rồi cũng lầm bầm gì đó. Chịu hổng nổi, cha xứ hỏi anh nông dân có chuyện gì vậy.

Ảnh nói: “Mấy bà nói ‘Sao má anh xui quá’ tui gật đầu ‘Dạ’ rồi nói ‘Cám ơn’. Mấy ông thì hỏi ‘Anh có bán con la hôn?’ tui lắc đầu ‘Không’ rồi nói ‘Con la này người ta đã đặt hàng nguyên năm.'"

Một gã vô nhà thờ xưng tội:

"Thưa cha con sém phạm tội với một cô."

"Con nói sao, sém?"

"Dạ, tụi con có cởi đồ, rồi con cọ cọ vô người cổ, nhưng rồi thôi, hổng làm gì hết."

Cha phán:

"Cọ cọ thì cũng như nhét vô chớ còn gì nữa. Cấm con không được gặp cô đó. Phạt con đọc 5 lần Ave Maria và nhét $50 vô thùng từ thiện."

Gã nọ ra ngòai, đọc kinh, rồi tới thùng từ thiện. Hắn đứng đó làm cái chi, rồi bỏ đi.

Cha dòm thấy, chạy theo hỏi:

"Nè, sao con không nhét tiền vô thùng từ thiện hả?"

Hắn nói:

"Dạ, con có cọ cọ tờ $50 vô thùng, cha nói cọ cọ thì cũng như nhét vô chớ còn gì nữa!"