เอกสารเผยแพร่

       ส่วนนี้เป็นเอกสารที่ผมได้เรียนนำเสนอผู้บริหารโรงเรียน ในการทำงาน ซึ่งต้องการเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการทำงานพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อผลผลิตทที่เกิดขึ้น...
       การทำงานใด ๆ ถ้าเราทำอย่างตั้งใจ และจริงจังจริงใจในการปฏิบัติจะทำให้งานออกมามีคุณภาพแน่นอน...ขอบอก...ฟันธง

                                                                   
หน้าเว็บย่อย (1): อีบุ๊ค
Ċ
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 19:50
Ċ
somded.pdf
(1889k)
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:24
ċ
กรอกเกรดต้นฉบับ.rar
(130k)
Dechmanee Naowarot,
16 พ.ย. 2554 22:29
ĉ
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:20
ċ
ข้อสอบออนไลน์วิทย์กายภาพชีวภาพ.txt
(0k)
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:17
ĉ
Dechmanee Naowarot,
26 ม.ค. 2555 20:31
ĉ
Dechmanee Naowarot,
12 มี.ค. 2553 07:16
ĉ
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:21
ĉ
Dechmanee Naowarot,
16 พ.ย. 2554 22:58
ĉ
Dechmanee Naowarot,
1 เม.ย. 2554 20:34
Ċ
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:15
ċ
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:20
ĉ
Dechmanee Naowarot,
19 มี.ค. 2555 21:27
Ċ
Dechmanee Naowarot,
19 มี.ค. 2555 21:26
ć
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 20:20
ċ
Dechmanee Naowarot,
26 มี.ค. 2553 00:22
ĉ
Dechmanee Naowarot,
16 พ.ย. 2554 23:02
Ċ
Dechmanee Naowarot,
17 ธ.ค. 2552 20:55
Ċ
Dechmanee Naowarot,
17 ธ.ค. 2552 20:56
Ċ
Dechmanee Naowarot,
26 มี.ค. 2553 00:09
ċ
Dechmanee Naowarot,
26 มี.ค. 2553 00:26
ċ
สื่อการสอนวิชาโครงงาน.txt
(1k)
Dechmanee Naowarot,
7 ก.พ. 2553 19:50
ċ
เกรดครูเดชมณี 1.55.rar
(1339k)
Dechmanee Naowarot,
1 ต.ค. 2555 02:09
ĉ
Dechmanee Naowarot,
16 พ.ย. 2554 23:09
ĉ
Dechmanee Naowarot,
16 พ.ย. 2554 23:13
Ċ
Dechmanee Naowarot,
17 ธ.ค. 2552 21:01
ĉ
Dechmanee Naowarot,
19 มี.ค. 2555 21:24
ĉ
Dechmanee Naowarot,
19 มี.ค. 2555 21:27
Ċ
Dechmanee Naowarot,
12 มี.ค. 2553 07:15
Comments